MEEVALLERS MISSERS MEEVALLER Sukses met korte films Dat er ook met de korte film wel eens een meevaller viel te note ren, is wellicht niet algemeen bekend. Op het gebied van de korte film had Nederland altijd een grote naam. Herman van der Horst met "Los de vang" en Bert Haanstra met "Glas" wonnen er zelfs internationale prijzen mee. Toch waren de korte films het stiefkind van het film- en bioscoopbedrijf in Nederland. Ze konden hier namelijk, in tegenstelling tot andere landen, niet afzonderlijk worden verhuurd. De filmverhuurders moesten een volledig programma van tenminste 100 tot 120 mi nuten leveren. De korte film werd als bijprogramma ingedeeld bij een hoofdfilm en was afhankelijk van het sukses van de betreffen de film. Alleen in de tijd, dat de Cineac-Theaters in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nog als journaaltheaters in exploitatie waren, kon voor een goede korte film extra filmhuur worden verkregen. Via de Cineac kwamen korte films dan toch nog in de belangstelling van het bioscooppubliek. Echt commercieel konden ze echter moeilijk worden geëxploiteerd. Een korte film kon alleen op basis van een gedeelte van de totale filmverhuur, bijv. bij een percentage van 32 voor het totale programma, 5 voor het bijprogramma, een eigen opbrengst krijgen. Invloed op de totale recette had het bijprogramma vrijwel niet. Maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel. Twee van de beste korte films die er ooit zijn gemaakt, en die in tussen beiden tot de klassiekers behoren, zijn "De rode Ballon" en "Crin Blanc" van Albert Lamorisse. De films hadden een incourante lengte, ongeveer 900 meter. De moeilijkheid was dus ze bij een film van ongeveer 2000 meter, voor een hoofdfilm ook een incou rante lengte, te plaatsen. De 16 mm- distributie van beide films was een geweldige zaak, al leen de toenmalige Nederlandse Onderwijsfilm had al 50 kopieën van elke film in roulatie en dan waren er nog een groter aantal ko pieën in de normale 16mm-verhuur. Voor "De rode Ballon" diende zich onverwacht een oplossing aan. Centrafilm had een Mexicaanse film "La Red" gecontracteerd met in de hoofdrol de later in Italië bekend geworden actrice Rasanna Podesta. De lengte van de film was 2189 meter, dus ongeveer 80 minuten en "De rode Ballon" kon daar prima bij. Het enige nadeel was, dat "La Red" (Het Net) een z.g. Art-House-film was, dus met een beperkt roulement. Het bijzondere aan "Het Net" was vooral ook het feit, dat er bijna niet in gesproken werd. Het programma startte in Kriterion Theater in Amsterdam en mede door de loven de kritieken zowel voor "Het Net" als voor "De rode Ballon" werd het programma een succes in elk theater waar het liep. "De rode Ballon" liep ook in matinee-voorstellingen en speciale programma's zeer goed en samenvattend kan gesteld worden, dat "Crin Blanc" en "De rode Ballon" samen meer bezoekers hebben gehad dan het overgrote deel van de in die periode uitgebrachte hoofdfilms. In 1960 deed zich een nieuwe mogelijkheid voor de film te plaat sen. Na het grote succes van "Marcelino brood en wijn" met de kleine Pablito Calvo in de hoofdrol, had Centrafilm ook de tweede film van het kindsterretje aangekocht, "Pepote". Deze film was ook niet zo lang en besloten werd "De rode Ballon" met die film te combineren. Daardoor kreeg "De rode Ballon" ook een roulement in de gewone bioscooptheaters en daardoor nog meer bekendheid. Bovendien profiteerde "Pepote" er ook van, want deze film was lang niet zo commercieel als zijn illustere voorganger. Een tweede voorbeeld is van een heel ander karakter! Eigenlijk was hier meer sprake van een stunt! Dat het filmbedrijf zo'n vijf en twintig jaar geleden nog wel eens in staat was de televisie te overtroeven werd door Centrafilm in sa menwerking met het toenmalige Cineac-concern bewezen. Wat was namelijk het geval? In 1966, het kan ook een jaar eerder of later geweest zijn, werd er in de Verenigde Staten gebokst om de wereldtitel zwaargewicht professionals, tussen Cassius Clay (later noemde hij zich Muhammed Ali) en Floyd Patterson. De Cineac-Theaters waren toen nog z.g. journaal-theaters. Toen enige dagen vóór de match bleek, dat noch de NTS (voorlo per vande huidige NOS) noch een van de andere omroepen, een uitzending aan dit gevecht zou wijden, was men bij het Cineac- Concern in een reportage zeer geïnteresseerd. Centrafilm had uit de vakpers vernomen dat er een reportage ge maakt zou worden en nam kontakt op met de betrokkenen. Via te lefoongesprekken en telegrammen verzekerde Centrafilm zich van de rechten voor Nederland. In de eerste dagen na het gevecht werden de details afgerond en vrijdagmiddag om 4 uur arriveerde op Schiphol het negatief van de 17 minuten durende reportage, waarin de hoogtepunten van het gevecht, o.a. de zesde en twaalfde ronde, waren opgenomen. De inklaring vond met voorrang plaats en om ongeveer 6 uur arri veerde het negatief bij Haghefilm in Den Haag. Dat concurrerende firma's konden samenwerken in het belang van het bioscoopbedrijf, werd toen tot ieders genoegen bewezen. N.V. Haghefilm drukte de benodigde kopieën af, die in de loop van vrijdagnacht gereed waren. Ze werden zaterdagmorgen vroeg bij Titrafilm in Amsterdam bezorgd voor de ondertiteling. Dank zij deze voortreffelijke coördinatie van werkzaamheden kon de film in de eerste avondvoorstellingen in alle grote plaatsen worden vertoond. Het Nieuw-Weekblad voor de Cinematografie schreef boven het geplaatste verslag: "Een goede beurt voor het Nederlandse film en bioscoopbedrijf!" Ook commercieel werd het een zeer aantrekkelijk succes, daar de film in praktisch elke plaats werd vertoond. Ditmaal evenwel tegen een extra-filmhuur of percentage-afrekening. MISSER Assassination Films aankopen is altijd een van de moeilijkste taken van de film verhuurder geweest, niemand is er ooit in geslaagd alleen maar succesfilms uit te brengen. De eerste die zo'n feilloze keuze kan maken, kan na een paar jaar werken gaan rentenieren. Kennis en intuïtie; het in de vingers hebben; de stemming van de dag, spelen bij het beslissen over de aankoop van een film een doorslaggevende rol. Ook de condities zijn natuurlijk belangrijk. De ene filmverhuurder wenst geen grote financiële risico's te nemen of de middelen ont breken. Ook kan de een beter of sterker onderhandelen dan de an der, waardoor garantie of royalty, al dan niet beduidend, omlaag kan worden gebracht. 23

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 22