MO NIEUWS b BIO NIEUWSBIO-AWARDS "NIEUWESTIJL" NAAR HOORN, DELFT EN ENSCHEDE. De eerste Bio-Awards 'nieuwe stijl' zijn uitgereikt! Tijdens de maandelijkse contactdag van de N.B.B, op 2 juli j.L, mochten 'de gelukkigen' de vernieuwde Bio-Award in ontvangst nemen. De nieuwe Award, in de vorm van een Biokraai-klok, werd 'goed ontvangen'. Wellicht dat deze klok een 'geziene plaats' binnen de winnende bioscoopbedrijven kan krijgen. De klok in de categorie 'bioscopen met één zaal' viel ten deel aan het Winston-theater te Hoorn. Het Luxor-theater in Reuver en Cine-Tap in Borne werden respectievelijk tweede en derde. Zij kregen een taart! In de categorie: 'bioscopen met maximaal drie zalen' ging de kraai-klok naar Apollo 1,2 te Delft en gingen de taarten naar het Diana Theater te Assen en het Camera/Studio-theater in Utrecht. In de categorie: 'bioscopen met meer dan drie zalen' tenslotte ging de Award mee naar Enschede (Alhambra) en werden de taar ten bezorgd in Arnhem (Euro Cinema) en Apeldoorn (Tivoli). De Bio-Awards zijn bedoeld om de waardering van de Stichting BIO-Kinderrevalidatie voor iedereen die bij de organisatie en uit voering van de BlO-collectes betrokken is, een accentje te geven. Hoewel de "klok-winnaars" bewezen op de Award aanspraak te kunnen maken, betreft de waardering uiteraard alle bedrijven, die hun BlO-Stichting ondersteunen. de winnaar van de Bio-award op een rij BESTEDING ZOMERCOLLECTE. Inmiddels is de zomercollecte in volle gang. Het geld, dat in deze periode wordt gecollecteerd is in de eerste plaats bestemd om heel jonge kinderen met een lichamelijke handicap te leren om gaan met een (aangepaste) computer. BIO heeft, samen met de Universiteit Nijmegen, op dit terrein onderzoek verricht. Het is ge bleken dat er goede mogelijkheden liggen om door een vroegtijdi ge en gerichte, uiteraard speelse, inschakeling van de computer, de nadelige gevolgen van een motorische handicap bij de ontwik keling van het kind deels te ondervangen. Ook willen we met het collectegeld, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, doorgaan met het ontwikkelen van leuk, verantwoord en hanteerbaar speelgoed voor gehandicapte kinderen. Indien er nog voldoende geld overblijft, blijven we onze know how" op het terrein van de kinderrevalidatie 'exporteren' ten be hoeve van gehandicapte kinderen in het Middenamerikaanse Belize. Als de inhoud van de 1.850 ingezette collecte-bussen is geteld, hoort U nader BERICHTEN UIT BELIZE Ergo-therapeute Monica Rook en onderwijsdeskundige Jan van der Velde zijn terug uit Belize: gebruind en vermagerd, vol verha len over hun drie-maandse bijdrage in het BlO-project. Uit hun verhalen spreekt enerzijds bewondering en waardering over de zorg, die in Belize onder bepaald niet altijd gunstige omstandighe den, aan gehandicapte kinderen wordt geboden. Anderzijds uiten zij hun verwondering over het niveau van deze zorg, waarbij in hun ogen 'er veel meer uitgehaald zou kunnen worden'. Ook Monica en Jan zagen het als hun taak om de middelen aan te rei ken om zoiets mogelijk te maken. Hun aanwezigheid werd ge waardeerd. Monica zou graag nog eens naar Belize toegaan om daar te helpen bij de opzet van een werkplaats voor allerlei aanpassingen aan zit- voorzieningen en vervoermiddelen. Ook Jan zou graag nog eens naar Belize teruggaan om daar, naar aanleiding van zijn nu opgedane ervaringen, een twee-weekse workshop te organiseren voor onderwijs-betrokkenen in Belize. Beiden zullen zeer welkom zijn! Wie weet kan BIO ooit deze wen sen nog eens waarmaken. KRIJGT HET FILMSPORTSPEKTAKEL VAN 31 MEIJL. NOG EEN STAARTJE? Tijdens het diner aan het slot van het Filmsportspektakel (zie 'Film', van juni j.L), dat op 31 mei plaatsvond, kreeg de heer W.L.A. van Tuyll van Serooskerken, directeur van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie, een cheque aangeboden ten bedrage van 4250-, te besteden aan 'een BlO-doel'. Nu heeft BIO eigenlijk altijd meer doelen dan geld om ze te realise ren. De besteding van zo'n onverwachte meevaller kost dan ook weinig moeite. Het geld zal worden besteed voor de aankoop van een 'nieuw' paard voor de BlO-manege in Arnhem, waar door zo'n 130 kinde ren met een motorische handicap wordt paardgereden. Het zevenkoppige (of is het hoofdige?) paardenbestand van deze manege was en is voor een deel aan verjonging toe. Er wordt nu naarstig gezocht naar de opvolging van een paard, dat binnenkort zijn A.O.W. krijgt. Niet ieder paard is echter een BlO-paard. Het gezochte paard dient uiteraard aan de eisen te voldoen, die het geschikt maakt voor het rijden met gehandicapte kinderen. Als-ie er is komt er een foto van in 'Film'. Niet alleen van het staartje, maar van het hele paard! Simon Steenstra 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 26