Vanaf het eerste moment hadden we het gevoel dat Grolsch door hun op film gerichte sponsoringbeleid van de afgelopen jaren een soort vanzelfsprekende 'partner' van het Filmmuseum zou moeten worden. Dat zij dit zelf ook zo zagen werd eind december duidelijk. Grolsch deed het aanbod het Filmmuseum voor een zeer substan tieel deel van de herinrichtingskosten als hoofdsponsor te onder steunen. Februari-mei 1991 Via bestuurslid Lili Rademakers kwamen we in contact met de net opgerichte European Academy for Film and Television, die niet lang daarna besloot om tweede sponsor van het Filmmuseum te worden. Inmiddels waren de gesprekken met Grolsch over de uitwerking van de sponsoringovereenkomst in volle gang. De opmerking van Martijn Sanders: 'Het werk begint pas als een potentiële sponsor ja zegt' klopt in de praktijk. Ik stelde een voorbeeldovereenkomst samen, waarbij ik gebruik kon maken van een eerder voor het Filmmuseum samengesteld sponsorrapport van adviesbureau Van Dooren Corporate Spon soring, waarin een algemeen standaardcontract was opgenomen. Naar aanleiding van die voorbeeldovereenkomst voerde ik ge sprekken met juristen en met Grolsch tot beide partijen zich in de eindtekst konden vinden. Aan het eind van dit traject regelde ik een feestelijke lunch voor alle betrokkenen in het inmiddels her opende café-restaurant Vertigo in het Vondelparkpaviljoen. Na deze lunch zou het contract ondertekend worden. Omdat dit het begin van een langdurige verbinding zou zijn ontwierp Ruud Smit, kunstenaar/kok bij Vertigo, een op film geïnspireerde lunch. In de menukaart schreef hij daarbij een prachtig verhaal over Grolsch en film. Deze persoonlijke benadering werd zeer gewaardeerd door de mensen van Grolsch. Dat we in al ons enthousiasme de onder tekening met champagne in plaats van met een goed glas bier wil den bezegelen werd vlug rechtgezet. Op de foto's heffen we dan ook allemaal het Grolschglas. Mei-juni 1991 En toen deed zich de mogelijkheid voor om ten tweede male met Stichting VSB Fonds in gesprek te treden. Tijdens de eerste ge spreksronde waren zij al een serieuze en zeer enthousiaste kandi daat, maar het was toen jammer genoeg net niet doorgegaan. De sponsoring van de inbouw van het Cinema Parisien interieur had den we vrijgehouden voor overgebleven potentiële kandidaten en over de financiering van deze zaal hielden we een geanimeerd ge sprek met de directeur en de projectleider van VSB. In de stromende regen met geleende paraplu's toonden wij trots de buitenkant van het paviljoen. We beloofden nog wat extra schriftelijke informatie en van toen af aan was het wachten op dat éne telefoontje. Zouden we klaar zijn met onze sponsorwervings actie of moesten we nog verder in gesprek met de andere bedrij ven? Juni, woensdagmorgen 09.20 uur: Na een run naar de banketbakker voor de allergrootste lentetaart die er te krijgen is stap ik de kamer van Hoos, de directeur, binnen die midden in een vergadering zit. Ook zij zit al twee dagen in spanning. Zouden ze wel of zouden ze niet...? Ze zullen wel en het feest is groot. Vanaf nu is het werken aan de afwerking, zorgen dat afspraken goed zullen worden nagekomen en hoe van dit fan tastische resultaat 'kond te doen' aan de buitenwereld. Eind juni vond inmiddels de drukbezochte perspresentatie plaats waarbij we onze sponsors voorstelden aan de pers. En vanaf 27 september, wanneer het Filmmuseum met een feeste lijke week het Vondelparkpaviljoen heropent kan het publiek ko men genieten van de vroege film in een decor dat de sfeer ademt uit de jaren twintig. Iets wat dankzij een in de culturele wereld toch vrij nieuw fenomeen, sponsoring, kon worden bewerkstel ligd. drs. Phoebe Felen, Amsterdam juli 1991 Een biertoost op i ij kon van het Vondelparkpaviljoen na de kontraktondertekening met Grolsch. 30

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 29