STICHTING VIDEO VEILIG 72 69 42 35 30 34 26 53 HUISVLIJT Verhuur of verkoop van illegale videocassettes vindt niet alleen vanuit videotheken plaats, maar ook vanuit woonhuizen, op mark ten en middels 'bezorgdiensten'. De huisvideotheek is niets nieuws; het doet zich steeds weer op nieuwe lokaties voor. Is een particulier eenmaal betrapt op het illegaal kopieren en verhuren, dan houdt hij het wel voor gezien. Met een boete en een rechts zaak achter de rug wordt men over het algemeen wel wijzer. Video Veilig heeft dit jaar aan de hand van tips alweer enkele van derge lijke adressen met succes aangepakt. Videokijkers worden soms op zeer gemakkelijke wijze bediend door de 'bezorgdiensten', die de bandjes op bestelling aan de deur aflevert. Drie van dergelijke diensten hebben hun aktiviteiten in middels beëindigd door de tussenkomst van politie en Opspo ringsdienst Buma/Stemra, die op verzoek van Video Veilig onder zoeken instelden. MARKTEN In plaatsen als Beverwijk, Waddinxveen, Leiden en Enschede zijn de zwarte markten onlangs opnieuw aan de beurt geweest voor een gedegen kontrole. Tegen negen kraamhouders moest verbali serend opgetreden worden in verband met het verhandelen van il legaal gekopieerde videocassettes. DAGFILMS Bij de onderzoeken in de videoverhuurpunten blijkt, dat de zoge naamde dagfilm - de zojuist uitgebrachte aantrekkelijke videofilm - het meest in aanmerking komt om op illegale wijze gekopieerd te worden. AKTIES Doelgericht gaat Video Veilig te werk met het resultaat, dat in de eerste 6 maanden van dit jaar meer processen-verbaal zijn opge maakt tegen overtreders van de Auteurswet dan in de vergelijkba re periode in 1990. Uit onderstaande statistiek blijkt echter, dat het gemiddelde aantal videobanden, dat per verhuurpunt in beslag wordt genomen, een daling vertoont. TOTAAL OVERZICHT STRAFRECHTELIJKE AKTIES t/m JUNI 1991 totaal '90 totaal '91 t/m juni Totaal aantal ingestelde onderzoeken in videotheken (of andere verspreidingsplaatsen) Totaal aantal opgemaakte processen verbaal Totaal aantal 'schone' videoverhuurpunten Totaal aantal in beslag genomen videocassettes 9397 18684 -videorecorders Totaal aantal in beslag genomen videocassettes 1986:29.292 1987:25.976 1988:18.897 1989:18.680 1990:22.915 A rage in Harlem (Concorde Film) 31

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 30