Komkommertijd?Niet in de bioscoop! International Advertising Film Festival 1991: Even voorstellen (SÖDD@§@®[°X Eind juni stonden er in een paar landelijke dagbladen weer negatieve be richten over de ontwikkeling van het bioscoopbezoek. De pers heeft uit de cijfers die in FILM 3 gepubliceerd werden de konklu- sie getrokken dat er in 1990 een flinke daling van het bezoekcijfer heeft plaatsgevonden t.o.v. 1989. Inderdaad werden de cijfers zonder verdere uitleg afgedrukt, enige nuan cering zou zeker op zijn plaats geweest zijn. In 1989 heeft men namelijk, om boekhoudkundige redenen, 53 weken ge teld en in 1990 52 weken. Dit lijkt een klein verschil maar dit verschil be treft wel de 1e week van het jaar, met alle Kerstfilms goed voor zo'n 500.000 bezoekers. Met andere woorden: er zijn in 1989 een half miljoen bezoekers bijgeteld die in 1990 de bioscoop hebben bezocht. Per saldo is er dus geen sprake van een relevante daling. Als de cijfers op deze wijze waren gepresen teerd had de pers wellicht niets geschreven, immers wat heeft het voor zin om oude cijfers te publiceren, als er geen verandering heeft plaatsge vonden. Nu is er aanleiding gegeven om komkommernieuws te plaatsen, maar goed, gedane zaken nemen geen keer. De indruk is echter gewekt dat het bioscoopbezoek steeds verder terug loopt, terwijl er een stabilisatie rond 15 miljoen bezoekers bestaat sinds 1985. Dit is niet bevorderlijk voor het image van de bedrijfstak, zeker niet t.o.v. (potentiële) adverteerders. Nu is dan ook het wachten op publikaties waarin de forse stijging in 1991 wordt gemeld. Wij schatten dat deze stijging in het 1e halfjaar zo'n 10 a 15% bedraagt. Het wordt dus hoog tijd dat de pers over deze positieve tendens gaat pu bliceren; of is men alleen geïnteresseerd in negatieve berichtgeving over de bioscoopbranche? Piet Davelaar 'Het moet toch Cannes!' Cote d'Azur, Cannes, eind juni, het klinkt allemaal als het zomerse ritme dat Holland heel juni heeft gemist, maar dat is niet alles wat ons land ge mist heeft. Van de tachtig Lions die uitgereikt zijn hebben wij evenals ze ventig procent van de deelnemende landen geen prijzen mee naar huis mogen nemen. Tussen de 3777 ingezonden commercials uit 47 landen waren er zeker goede bij, zoals de Noorse verzekering commercial The Yacht' waar de stuurman van een luxe motorjacht de gashandle afbreekt wanneer deze in volle vaart de haven binnenloopt. De stuurman vraag advies aan de ei genaar van het schip welke droog antwoord: 'Aim for the cheapest!'. Of de Duitse Mercedes-Benz commercial waar een jongetje dag-in dag-uit in de showroom staat te turen met zijn neus tegen de ruit, en wanneer hij later eindelijk een Mercedes bezit, rijdt hij rond met een platte neus. Toch lag het niveau in totaal lang niet zo hoog als voorgaande jaren. Dit blijkt ook wel uit het aantal uitgereikte leeuwen. Afgelopen jaren werden er tussen de honderd en honderdvijftig leeuwen uitgereikt. Dit jaar met een record aan inzendingen werden er slechts 43 bronzen, 19 zilveren en 17 gouden leeuwen uitgereikt. Recessies, de Golf-oorlog, gekorte bud getten en nog veel meer redenen hiervoor waren te horen in de gangen van het Palais des Festivals. Mijn idee is dat de conjuctuur qua creativiteit dit jaar een laag punt heeft bereikt, en dat deze in de toekomst dus weer naar boven klimt, een goed vooruitzicht voor het festival. Het festival zelf was goed georganiseerd, nog nooit in de geschiedenis van het 38-jarige festival was de opkomst zo hoog als dit jaar. De prijs uitreiking was goed aangekleed met mooie decors en lasershows. Het publiek wist van tevoren dat er maar 80 Lions uitgereikt zouden worden, waardoor de keuze van de jury, waaronder Harry Kramp (Creative Director PPGH/JWT Amsterdam) luidruchtig bekritiseerd werd door ap plaus en boe-geroep. Toen de Gouden Leeuw uitgereikt werd aan de Amerikaanse Pepsi-Cola commercial met MC Hammer in de hoofdrol kwam de muziek niet eens boven het boe-geroep uit. Eveneens werd de Grand-Prix die naar O&M Paris ging voor de 'Lion et la Lionne' commer cial van Perrier zeer bekritiseerd, vooral toen Jean-Paul Goude per onge luk de Lion uit zijn handen liet vallen toen hij deze in ontvangst nam. Hoewel Nederland dit jaar niet in de prijzen is gevallen waren wij goed vertegenwoordigd aan Plage Royal overdag, verschillende restaurants 's avonds en een meerderheid aan de bar van Hotel Martinez tot in de och tenduren. Dit jaar geen leeuwen, volgend jaar een kooi vol! Albert van Rijmenam Filmreclame b.v. Bioscoopreclame b.v. Automatisering b.v. Oudegracht 154 Postbus 773 3500 AT Utrecht tel.: 030-315872/315819 fax:030-315227 Yvonne Troost Sinds april 1989 werkt Yvonne bij Cinescope. Hiervoor werkte zij bij reklameburo More. Zij voert de administratie van de dia-kontrakten en alles (en dat is veel) wat daar verband mee houdt. Sinds kort verzorgt zij ook de offertes.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 33