Reklame op het witte doek NBB-Kontaktdag Diareklame 1991 Nicole Beusen Natasja Bakker In het kader van de afronding van hun HEAO-studie aan de Hoge school te Alkmaar hebben Nicole Beusen en Natasja Bakker als af studeeropdracht gekozen voor een onderzoek naar o.m. het ima go van bioscoopreklame. Zij hebben dit gedaan m.b.v. schriftelijke enquêtes bij 3 doel groepen t.w.: - reklameburo's - adverteerders - bioscoopexploitanten Na een studie gemaakt te hebben van bijna alles wat er reeds op dit ge bied is onderzocht en gepubliceerd hebben zij de enquêtes samengesteld en hieronder vermelden wij een aantal interessante uitkomsten. Sterke punten bioscoopreklame volgens de reklameburo's: -Grote indringendheid - Forced exposure - Sfeer/omgeving - Doelgroep segmentatie - Effekt Zwakkere punten volgens de reklameburo's: - Bereik - Prijs t.o.v. bereik - Tarieven - Produktiekosten Reklameburo's zijn zeer positief over plaatsings-mogelijkheden bij een bepaalde speelfilm. Men stelt informatie over komende speelfilms dan ook op prijs. Ook over de kwaliteit van beeld en geluid is men goed te spreken. Minder positief is men over dia-reklame en ook zou men meer afwisseling in het voorprogramma wensen. Overigens verwacht men een stijging van de reklamebestedingen binnen het medium. Opvallend is dat de mening over de invloed van het reklame- buro met betrekking tot de mediumkeuze nogal verschilt. Bij de adver teerders meent 40% dat deze invloed groot tot zeer groot is, bij de buro's bedraagt dit percentage 75% Als meest belangrijke redenen voor de adverteerders om het medium bio scoop in te schakelen kwamen naar voren: - Doelgroep stemt overeen -Grote indringendheid - Kleur/beweging/muziek - Hoge attentiewaarde De belangrijkste redenen dat adverteerders het medium niet inschakelen zijn: - te klein bereik - hoge produktiekosten - andere doelgroep Ook adverteerders blijken geïnteresseerd te zijn in informatie over nieuwe films en ook naar hun mening zou het voorprogramma meer afwisseling kunnen gebruiken. Volgens de bioscoopexploitanten is de waardering van het publiek voor het voorprogramma: - Neutraal 55% - (erg) leuk 25% - (zeer) irritant 20% Ruim 40% van de exploitanten vindt het voorprogramma (zeer) belangrijk in het totale bioscoopprogramma. Hun meeste kritiek t.o.v. de commer cials is dat er te weinig variatie is en het voorprogramma te lang is. De exploitanten zijn redelijk tevreden over de dia-reklame. Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit het onderzoek, gebundeld in het rapport Reklame op het witte doek'. De dames hebben veel meningen gepeild en zijn met een aantal voor ons interessante aanbevelingen gekomen. Wij konden er dan ook volmondig mee instemmen dat hun leraar, na de goede en soepel verlopende presentatie, als waardering voor de opdracht het cijfer 9 toekende. Op de NBB-kontaktdag op 2 juli jl. heeft Aad Muntz, direkteur van Centraal Beheer, zijn visie gegeven over de bioscoop-advertising van zijn onderneming. Zoals reeds in Film 3 geschreven is zijn mening dat je het publiek moet amuseren met een bioscoop-commercial om zodoende sympathie te wekken voor het bedrijf dat op deze wijze het in wezen saaie produkt ver zekering aanbiedt. Dit amuseren lukt niet uitsluitend door grappig te zijn, Muntz gaf als voorbeeld het grote aantal grappig bedoelde films die flop pen. Aad Muntz Na zijn uiteenzetting werden er 4 Centraal Beheer- commercials vertoond, de klassiekers 'Striptease', 'Ski' en 'Boot' en de nieuwe film 'Rebel'. Deze laatste is onlangs in première gegaan in alle bioscopen in de 4 grote steden alsmede in Amersfoort en Apeldoorn en komt in oktober in de rest van het land. Gezien de reakties van het publiek zal ook deze wel weer aan het rijtje klassiekers toegevoegd kunnen worden.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 34