De laatste maanden wordt men via de media geconfronteerd met ne gatieve berichten over Crédit Lyonnais Nederland, die te hoge kredie ten zou hebben gegeven aan Paretti voor de aankoop en het in leven houden van MGM/Pathé. Berichten die het internationale filmbedrijf, dat al moeite genoeg heeft filmprodukties te financieren, verre van goed doen. Een affaire die voor alle betrokkkenen nog lang niet afge rond is en nog meer cruciale neveneffekten zal hebben dan menigeen denkt. Niet op de laatste plaats dat de Nederlandse Cannon-theaters wederom van eigenaar en naam kunnen gaan veranderen. Een ander maar dan op nationaal nivo onaangenaam verschijnsel deed zich voor op de Bondsraadvergadering van 4 juli jl. waar het merendeel van de leden over stag ging voor het ultimatum van U.I.P. en Warner Bros. om - in tegenstelling tot de o.a. in FILM besproken beslissing - de vrijdag toch als begin van de speelweek, hooguit voor één jaar, te handhaven. Een zwarte donderdag waarover elders in FILM meer. Tenslotte is er ook een verheugend feit te constateren. Over de eerste twintig weken steeg het bioscoopbezoek in vergelij king met vorig jaar met 12% en bereikte daarmee bijna het nivo van 1989, dat na jaren van dalende bezoekcijfers eindelijk een stijging vertoonde. Als THE NAKED GUN 2ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES en TER- MINATOR 2: Judgement Day e.a. het hier verhoudingsgewijs net zo goed doen als in de V.S. mag zelfs een verbetering ten opzichte van 1989 worden verwacht. De redaktie FILM is een uitgave van de Nederlandse Bond van Bios coop- en Filmondernemingen Jan Luykenstraat 2 1071 CM Amsterdam Postbus 75048 1070 AA Amsterdam Telefoon 020 - 6799261 Telefax 020-6750398 Redaktie: Drs. Wim J.A. van Roosmalen Drs. Annita Dekker Frank van der Putte Adres: p/a Edisonhuis Postbus 334 3430 AH Nieuwegein Telefoon 03402 - 70200/70202 Telefax 03402-70283 Advertenties: Adviesburo Filmplan V.O.F, van Eeghenstraat 38 1071 GH Amsterdam Telefoon 020 - 793843 Druk: Drukkerij Atlas BV/Soest Abonnementen: 70,- per kalenderjaar Voorpagina (l.b.): Smoky Jet, Stadskanaal FILM verschijnt 8 a 9 keer per jaar en wordt via controlled circulation toe gestuurd aan de leden van de N.B.B., geassocieerde en facilitaire bedrijven, media en overheid. INHOUD Top 20/Statistiek 4 Zwarte Donderdag: de democratie heeft verloren Personalia/C. I. CAI./ Nieuws Stg. 1.0. T. B. Drs.J.Ph.WoIff: Een economische visie op het economisch beeld van de bioscoop. Uitgebrachte titels per filmverhuurkantoor 1988 -1991 Constant Janssen: Van censuur naar zelfregulering? Nieuws van de Nederlandse Filmdagen Hollandse party in Cannes F.P.van den Berg: Meevallers Missers S.Steenstra: Bio Nieuws Drs.P.Felen: Sponsorwervingsaktie Nederlands Filmmuseum E.Janssens: Stg. Video Veilig Wordt Verwacht Cinescope Info pag. 5 6 7 13 15 17 20 23 27 29 31 32 34

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 3