Vrouwen in het Vak: PRODUCENTE ANK CE. MULLER "Ik tracht mij aan alle stempels te onttrekken" In 1989 ziet de speelfilm "Een Scherzo Furioso" van Marianna Dikker het daglicht. Productie: Ank Muller. Het jaar daarop wordt Scherzo in Hollywood op het Woman in Film Festival bekroond met de Lilian Gish Award. Over de rol van Ank Muller bij het tot stand komen van deze film zegt Marianna Dikker: "Zij vocht als een leeuwin om de film tot stand te brengen" en "Ank was een grote steun toen er op het laat ste moment toch weer een fonds dwars ging liggen...". (FILM, no.6, 1990, pag.20) Vechten als een leeuwin voor de realisering van een idee, waar je in gelooft... Nieuwgierig geworden naar deze, weinig op de voorgrond treden de 'vrouw in het vak', had FILM een gesprek met Ank Muller. Ondanks een overvolle agenda en sporen van vermoeidheid nam zij de tijd voor een lang gesprek over het vak en haar invulling daarvan, over de Filmacademie, Indonesië en respect voor je om geving... Een portret van een veelzijdige en indrukwekkende vrouw in het vak. FILMACADEMIE WERD TELEURSTELLENDE ERVARING Ank: "Van jongsaf aan ben ik met film in de weer geweest, bezocht ik vaak de bioscoop, maar mijn interesse ging uit naar zoveel uiteenlopen de zaken, dat ik na de middelbare school geen definitieve beroepskeuze kon maken. Onder het motto 'studeren kan je al tijd nog', vertrok ik sa men met een vriendin naar Israël. We onderna men van alles: van wer ken in een kibboets en het drijven van een bar/restaurant tot een langdurig verblijf in een Bedoeïnenkamp. Maar na verloop van tijd waren we het erover eens, dat we niet altijd zo door konden gaan en keerden we terug naar Nederland. Ik volgde een tolkstudie Nederlands-Engels en werkte tegelijkertijd bij de toen nog be staande Amsterdamse bioscoop Cinetol van Cor Koppies. In 1974 besloot ik aan mijn liefde voor het medium film gestalte te geven door naar de Filmacademie te gaan. Een teleurstellende er varing! Het onderwijsniveau was bedroevend laag en bovendien werd ik - als één der weinige vrouwen op de academie - aktief tegengewerkt met name op technisch gebied. Mijn beide broers zitten in het filmbedrijf - de een is inmiddels producent/regisseur in Toronto, de ander creatief directeur bij Polychroon - en onder hun leiding had ik al ervaring opgedaan bij verscheidene producties als geluidsvrouw en regie-assistente. Tijdens mijn studie aan de academie runde ik bovendien enige tijd het productiebedrijf van een van m'n broers. Ik had het gevoel dat de Filmacademie niets aan mijn kennis kon toevoegen. Het lage onderwijsniveau maakte het diploma waardeloos en ik weigerde dan ook examen te doen. Op verzoek verliet ik in het derde jaar met een paar mede-studenten de academie." Na deze episode werkte Ank als geluidsvrouw, regie-assistente, productie-assistente en productieleidster mee aan uiteenlopende film- en televisieproducties voor o.a. de NOS en de Wereldomproep. Naast speelfilms als 'Juliana in zeventig bewo gen jaren' en 'De Bende van Hiernaast', werkte zij mee aan de tot standkoming van diverse documentaires en opdrachtfilms. RESPECT VOOR JE OMGEVING In 1983 richt Ank samen met cameraman Raymond Le Gué het produktiebedrijf 'De Beeldenstorm' op. Binnen dit bedrijf komt de nadruk te liggen op het gebruik van nieuwe technieken, zoals computer-graphics. Onder 'De Beeldenstorm' produceert ze, in samenwerking met het IKON, de documentaire 'Tussen gisteren en morgen' over het dorpsleven in Indonesië. Een ervaring, die bevestigend en bepa lend is voor haar denken over het leven in het algemeen en haar vak in het bijzonder. Ank vertelt hierover: "Ik ben in Nederland geboren, maar de rest van mijn familie is uit Indonesië afkomstig. Opgevoed in de Indonesische mentaliteit en tradities, voelde ik me daar als een vis in het water, een soort thuiskomst. Er deden zich tijdens de opna men heel wat problemen voor met de dorpelingen en de Indonesische crew. Als je de Indonesische gebruiken en om gangsvormen niet kent, maak je grote kans onherstelbare fouten te maken, de bevolking voorgoed tegen je in het harnas te jagen. De verhalen over eerdere, in Indonesië opgenomen Nederlandse produkties, die ik te horen kreeg, getuigen daarvan. Het kost Nederlanders - en zeker niet alleen zij - zoveel moeite gevoel te hebben voor menselijke verhoudingen en reacties, respectvol te staan tegenover hun omgeving. Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook tijdens producties vind ik dit van het allergrootste be lang." Naast 'De Beeldenstorm' werd in 1985 'Automated Imgages' op gericht. Ank werd algemeen directeur van beide bedrijven. Automated Images groeide uit tot een bedrijf met een groot aantal vaste medewerkers. Naast culturele en speelfilmprojecten werden er veel opdrachtfilms geproduceerd, waarbij de nadruk lag op de ontwikkeling van software voor de toepassing van computers in creatieve processen. Ank: "De verantwoordelijkheid voor een groot aantal medewerkers en alles wat daaraan vastzit begon op den duur zwaar te wegen. Bovendien was het accent naar mijn idee wat al te veel op de tech niek komen te liggen. Mijn hart ligt toch bij het medium film en bovendien zijn vrijheid en onafhankelijkheid me heel veel waard. Op grond daarvan be sloot ik in 1987 uit het bedrijf te stappen. Sindsdien werk ik als onafhankelijk producer en uitvoerend produ cent. Binnen mijn huidige productiebedrijf 'Grace Films' neem ik medewerkers aan voor de periode van één productie. Ik richt me nu voornamelijk op speelfilms en documentaires. Daarnaast doe ik ook graag balletprodukties, waarbij de techniek weer meer om de hoek komt kijken. Gelukkig krijg ik erg veel aanbiedingen en verkeer dus in de luxe omstandigheid keuzes te kunnen maken." EEN CREATIEF VAK Haar visie op het producent zijn licht Ank als volgt toe:Mijn in vulling van het vak is een andere dan die van de meeste collegae. 13

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 13