OPERATEURS- BIJEENKOMST in Nieuwegein ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES Op 10 september jl. hield de Stichting Instituut voor Technisch Bioscoop personeel voor de vijfde maal een ope rateursbijeenkomst, ditmaal in de bio scoop Plaza te Nieuwegein. De onderwerpen waren Dolby geluid (ver volg), digitaal geluid en Licht, gevolgd door een excursie met teolichting naar de Filmcentrale in het Edisonhuis te Nieuwegein. De belangstelling was ook deze keer verheu gend groot. Er hadden zich maar liefst 114 gegadigden gemeld, waarvan er tenslotte ruim 90 in Nieuwegein verschenen. In samenwerking met het NGF (Nederlands Genootschap voor Filmtechniek) verzorgde de heer R.Buskop een zeer boeiende voordracht met dia's over het Dolby Stereo A-systeem en over de SR aanvulling/verbetering daarop. Daarna gaf de heer D.Swart, technisch direc teur van de Cannon Group, een uiteenzetting over de thans bekende gegevens van het Dolby systeem voor digitaal geluid op film en tenslotte hield de heer H.Berg, hoofd techni sche dienst van Jogchem's Theaters, met be hulp van dia's een betoog over de optische kant van de beeldverlichting in bioscopen. Een goed gevuld programma dus, dat door het grote gehoor met aandacht werd gevolgd. Ook tijdens de door het Stichtingsbestuur aangeboden broodjeslunch werd nog druk na gepraat, waarbij natuurlijk de komst van de digitale geluidsregistratie op film, in het mid delpunt van de belangstelling stond. Voor de middag-excursie naar de Filmcentrale Nieuwegein bestond eveneens flinke belang stelling, hoewel een aantale deelnemers ver stek moest laten gaan omdat zij 's middags weer aan het werk moesten. De aanwezigen kregen een kijkje achter de schermen van het wekelijkse filmgebeuren en een indruk van de belangrijke rol die de Filmcentrale daarbij speelt. Zeker een nut tige afronding van deze geslaagde bijeen komst. Via de presentielijst kon worden gecon stateerd dat veel van de operateurs die op 26 februari in Utrecht aan de 4e bijeen komst hadden deelgenomen, ook nu weer acte de présence gaven. Zij waren weder om afkomstig uit alle delen van het land. Voor de behandeling van en discussie over gerichte onderwerpen op bioscoop- technisch gebied bestaat dus kennelijk grote belangstelling, terwijl ook de con- tactmogelijkheid tussen vakgenoten een belangrijke plaats blijkt in te nemen. Het Stichtingsbestuur overweegt dan ook in 1992 nog een slotbijeenkomst te wij den aan het 'brandende' onderwerp film- behandeling. Tevens kunnen wij bij die gelegenheid de laatste nieuwtjes op filmtechnisch gebied worden geventileerd. T.z.t. leest u daarover meer in dit blad. L.CIaassen Skoop prijsvraag enorm succes! Bijna 2000 goede oplossingen en dus even zoveel leuke antwoorden op de vraag "Kevin Costner als Robin Hood is voor mijstroomden de afgelopen weken binnen op het kantoor van MVSP. Nog voordat de volledige lijst met winnaars naar de bioscopen verstuurd kon worden, gingen de vijf prijswinnaars plus een introducé onder begeleiding van Monique van Schendelen en Pauline Verhoeven op 11,12 en 13 oktober met British Midland naar Nottingham/East Midlands, het land van Robin Hood. Een fantastisch weekend met overnachting in het luxe Royal International Moathouse Hotel in het centrum van Nottingham. Natuurlijk werd een bezoek gebracht aan Sherwood Forrest, het kasteel van de sheriff van Nottingham, de Tales of Robin Hood, waarbij de vertellingen levens echt zijn uitgebeeld en vele andere beziens waardigheden zoals het schitterende land goed Newstead Abbey, waar Lord George Byron zijn gedichten schreef, Rufford Country Park en het Lace Centrum en de Lace Hall, waar het kant gemaakt wordt waar Nottingham ook beroemd door is. Een onvergetelijk weekend en een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de avonturen van Robin Hood. R. Buskop 15

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 15