DE OPERATIONELE EN MILIEUTECHNISCHE KANTEN VAN TRIACETAAT EN POLYESTER Onlangs hield Harry Heuer van de Eastman Kodak Company voor de leden van de British Cinematographic Sound and Television Society een betoog over de toepassing van triacetaat en polyester als dragermateriaal voor bioskoopfilm en de mogelijkheden tot recycling. Hieronder volgt een samenvatting van zijn verhaal. Heuer constateert dat cellulose triacetaat sinds de veertiger jaren door de filmindustrie vrij algemeen gebruikt wordt als dragerma teriaal voor film. Vóór die tijd werd de filmemulsie op een drager van nitraat gegoten. Naast uitstekende fysieke eigenchappen ken de nitraat twee nadelen: de chemische stabiliteit was slecht en de brandbaarheid groot. Het brandrisico in de projectiecabine bezorgde menig bioscoopex ploitant in die tijd slapeloze nachten. Het veilige cellulose triace taat werd dan ook snel geaccepteerd door producenten en exploi tanten. In 1950 was nitraat vrijwel geheel door triacetaat van de markt verdrongen. Polyester Halverwege de vijftiger jaren werd polyester geïntroduceerd als dragermateriaal voor bioskoopkopieën. De intensieve filmdistribu tie van de zestiger jaren, waarbij een filmkopie vaak voor zeer lan ge tijd in de bioscopen circuleerde, leken te pleiten voor de lange re levensduur, die een polyester-kopie mogelijk leekte maken. Maar de komst van polyester bracht ook nieuwe problemen voor de bioscoopexploitant. In de tachtiger jaren voerde Kodak een on derzoek uit naar de eigenschappen, de voor- en nadelen van poly ester en triacetaat voor de bioscoopexploitant. De conclusie luidde dat dezelfde eigenschappen welke door de één als voordeel voor polyester werd gezien, door de ander juist als nadeel werd erva ren. In de praktijk wordt de laatste veertig jaar voornamelijk triacetaat als dragermateriaal voor filmkopieën toegepast. Niettemin heeft voor sommige toepassingen de polyester drager belangrijke voor delen, zoals de buitengewone maatvastheid en sterkte van polyes ter. Veel opnamemateriaal voor trucage-opnamen wordt gegoten op polyester drager. Korte beeldfragmenten moeten bij filmtrucs immers meerdere malen heen en weer door een optische printer worden getransporteerd. Maatvastheid van de drager is ook rela tief belangrijk voor printmasters die lang bewaard moeten blijven. Ook wanneer een kopie duizenden keren wordt geprojecteerd, zo als bij films in pretparken, is polyester duurzamer dan triacetaat. Ook speciale toepassingen van 70 mm printfilm, waar de trans- portsnelheden veel hoger dan normaal zijn, wordt vaak de voor keur gegeven aan polyester. 16

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 16