FEESTELIJKE OPENING VAN KT NEDERLANDS FILMMUSEUM 27-9 t/m-10-1991 W 1 fJd r Foto's Jim Zilinski en Anita Huisman ^^jjÉ0 .1 O De gasten op het Gala bekeken buiten de openingshandeling, verricht door de heer J. Riezenkamp M Ik ^^^■t. i H Mef ftef neerlaten van de banieren was de opi het Paviljoen op 30 september een feit De nieuwe tentoonstellingsruimte voor filmaffiches Lily Bouwmeester ontving op 28 september een Pré Gouden Kalf voor de Beste Actrice én vierde haar ne gentigste verjaardag in het Filmmuseum. Naast haar Piet Meerburg Bert Haanstra feliciteert Lily Bouwmeester Ook Martijn Sanders, voorzitter van het be stuur van het Filmmuseum, sprak de gasten toe De VSB zaal met het ingebouwde Parisien-interieur van de voormalige Cinema Parisien aan de Nieuwdijk, geschonken aan het Filmmuseum door Ilse Hughan, de kleindochter van Jean Desmet De verjaardags taart Edwin Ruften zong een paar nummers mee met het kwartet van Dick Rienstra tijdens de avond van het Pré Gouden Kalf De heer J. Riezenkamp, Directeur Generaal Directie Kunsten van het Ministerie van WVC, opende het Filmmuseum offi cieel tijdens het Gala Hoos Blotkamp met Enno Patalas (r), die toekenning van de Jean Mitry-prijs (een prijs voor inspanningen tot het be houd van stomme film) aan het Filmmuseum aankondigde. De uitreiking vindt in Italië plaats tijdens het festival voor zwijgende film in Pordenone Monique van de Ven wordt geïnterviewd door de Amsterdamse Kabel TV Vlnr. Jan Vrijman, Matthijs van Heijningen en zijn broer Jacques van Heijningen #1 De filmboekenmarkt op zondag 29 september en t nieuwe entree van het Filmmuseum Willem Jan Otten presen teerde zijn nieuwe boek tij dens de Filmboekenmarkt Een van de buffetten tijdens het Gala De pui van Cinema Parisien, in de tentoonstelling over deze bioscoop Wim J.A. van Roosmalen, mevrouw van Stigt, Hoos Blotkamp en Joop van Stigt, de architekt, tijdens de avond voor de buurt Hakim van Sesamstraat tijdens de feestelijke kin dermiddag op woensdag De nieuwe, nu dubbele Filmcabine

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 18