bio fsiliifi NIEUWS NOG EEN PAAR BUSSEN. NIEUWS Op het moment dat we dit schrijven, moet de inhoud van enkele bussen nog geteld worden. Maar de kopij-deadline voor het blad FILM is onaantastbaar. Vandaar een tussenstand. Momenteel is tijdens de zomercollecte 185.057,57 opgehaald. Een voortreffelijk resultaat. Het zijn toch telkens weer spannende tijden. In een periode dat er gecollecteerd wordt, leggen we ons oor goed te luisteren. De be richten, die we hoorden, waren niet allemaal positief. Nederland kwam na veel regen te baden in de zonneschijn. De stranden (en wegen) waren vol en (daardoor) de bioscopen leeg. We begonnen al te vrezen. Maar ziet, de niet al te hoog gespannen verwachtingen werden vanaf de eerste storting overtroffen met een (waarschijnlijk) eindresultaat dat gezien mag worden. Ook gezien mogen worden de opbrengsten van de theaters, die voor het eerst aan de zomercollecte meededen: Alhambra in Vlissingen, de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle en de Hanzehof in Zutphen. Tezamen goed voor zo'n 7.000,--! Hoewel er geen vergelijk mogelijk is (aangezien de "kleine" biosco pen op deze lijst nooit voor zullen komen) willen we toch graag de "top-tien" van de opbrengsten laten zien. 1. Tuschinski 1-6, Amsterdam 2. Euro Cinema 1-5, Arnhem 3. Catharijne 1-4, Utrecht 4. Metro 1-3, Heerhugowaard 5. City 1-4, Hilversum 6. Alhambra 1-3, Enschede 7. Euro Cinema 1-5, 's-Hertogenbosch 8. Tivoli 1-5, Apeldoorn 9. Camera/Studio, Utrecht 10. City 1-7, Amsterdam De "Bio-Award-lijst" die in november wordt gemaakt, zal er onge twijfeld anders uitzien omdat in die lijst rekening wordt gehouden met het aantal bezoekers per bioscoop. Al deze bedragen, van klein tot groot, hebben weer gezorgd voor een goede financiële basis om ons werk uit te kunnen voeren. Onze waardering gaat dan ook uit naar allen, die hieraan hebben meegewerkt. BIOOP(DE)WEG Onze p.r.-medewerker Simon Steenstra, is de laatste tijd nogal eens onderweg. Zijn reizen wordt mede mogelijk gemaakt door een "prettige regeling" met Citroen-Nederland met betrekking tot een vervoermiddel. Hij bezoekt de bioscopen die niet (meer) of niet geregeld aan de collectes deelnemen. Mede aan de hand van een vragenlijst wordt getracht wat zicht te krijgen op de oorzaak van dit "niet-meer-collecteren": Is het onbe kendheid met het werk van de Stichting Bio-Kinderrevalidatie, zijn er problemen met de collecte-organisatie en zo ja, bestaat er dan eventueel bereidheid om op een andere manier het werk van de Stichting te ondersteunen? Hoewel Simon nog heel wat bezoekjes zal afleggen, zijn z'n erva ringen tot dusverre bijzonder plezierig en bemoedigend! Ook hier blijkt weer dat Bio nog steeds gekend en gedragen wordt door (bijna) allen, die in ons land op één of andere manier bij het item "film" zijn betrokken. En het is fijn om dat te kunnen constateren. NIEUWS VAN HET BELIZE-PROJECT Marjan Sliepenbeek, die al jaren als spraaklerares aan Bio is ver bonden, is op 19 oktober j.l. als onze laatste medewerker in het project, naar Belize vertrokken. Zij verblijft daar zes weken. In die periode zal zij raad en instructie geven aan ouders, leerkrachten en vrijwilligers van kinderen met logopedische problemen. Zulke problemen, die samen kunnen hangen met een lichamelijke handi cap, kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan door een hoorverlies. Voor haar vertrek zet Marjan alles nog even op een rij. Marjan zal, binnen een kort tijdsbestek, trachten zich een beeld te vormen van de belangrijkste problemen, die zich op haar vakge bied, in Belize voordoen. Zij doet dit in samenwerking met de Stella Maris-school, maar ook door bezoeken aan kinderen thuis. Daarna wordt er een vijf-daagse work-shop georganiseerd, waar Marjan naar aanleiding van haar ervaringen, wellicht iets van haar "know-how" kan overdragen, waar men in Belize wat aan heeft. Project-leidster Anneke Smit is erg blij met Marjans ondersteu nende komst! Wij houden u van haar ervaringen op de hoogte. United International Pictures en First Floor Features hebben een overeenkomst gesloten aangaande Alex van Warmerdam's DE NOORDERLINGEN en Dick Maas' FLODDER IN MANHAT TAN voor distributie over de gehele wereld. 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 26