NEDERLANDSE SPEELFILMS EN HUN WAARDERING in de voorpublicaties over de Nederlandse Filmdagen te Utrecht hebben we heel wat jammerklachten kunnen lezen over de status van de Nederlandse speelfilm. Toegegeven, de oogst van dat afgelopen jaar was niet imposant, en door de jaren heen zijn er nogal eens missers geweest. Bij de opleving in ons land van het genre avondvullende speelfilm omtrent 1970 ble ken sommige acteurs te weinig camera-ervaring te hebben (een enkeling weet ook niet de juiste spreektoon te treffen) en de scenario's blonken niet altijd uit door belangrijkheid. Dit trachtte men dan te compenseren met allerlei aan den vreemde ontleende sensatie-elementen. Voor mij was "Een zaak van le ven en dood" daarvan een voorbeeld. Evenwel liggen er produkten, die goed zijn of althans prima ele menten bevatten, vergeten op de plank. Te veel talent blijft onbe nut. Waarom zien we bijvoorbeeld zo weinig van Theo van Gogh? De produktiefondsen heten uitgeput, maar de duurste films zijn vaak de beste niet en 'kleine' films ontroeren soms het meest. Nemen we een juweeltje als "Opname" van Erik van Zuylen. Die is vast niet duur geweest. Waarom moest Orlow Seunke voor een miljoen gulden of zo met zijn hele set een reis naar de poolstreek ondernemen, terwijl we goede decorbouwers in huis hebben? Bob Visser wist in een Rotterdamse polder uitstekend de loppgraven- oorlog te suggereren. En - dat is een ander chapiter - waarom krij gen Nederlandse films, ook voor binnenlands gebruik, Engelse ti tels mee? Als we ons schamen voor onze taal, hebben we dan wel vertrouwen in onze eigen kunstuitingen? Zeker, we kunnen ons zelden meten met de echte hoogtepunten, mondiaal gezien. Anderzijds vertonen die ook nog wel eens een zwak plekje. Laten we eens een paar binnenlandse uitschieters onder de loep nemen. Jos Stelling weet bij de keuze van bizarre types voor zijn middeleeuwse verhalen Fellini naar de kroon te steken. En zijn sfeertekening van een buurt-cafetaria is in "The pretenders" knap gelukt. Hoe 'on-Hollands' waren de geslaagde griezeleffecten in "De Lift" van Dick Maas. Iets dergelijks is op te merken over "Mijn nachten met Susan, Olga..." van Pim de la Parra, of over de geslaagde en tourage van "Flodder" (tweemaal Nelly Frijda, merk ik daar). Acteursprestaties kunnen wel eens een hele film ophalen. Ik denk aan Kitty Courbois in "Vrijdag", Willeke van Ammelrooy in "Mira", Bob de Lange in "Daniël", André van de Heuvel in "Dag, dokter", Cor van Rijn in "Een stille liefde", Rijk de Gooyer en Johnny Kraaijkamp in "Een winkelier komt niet weerom" en Derek de Lint in "Bastille". Jammer dat de schitterende rol van Jip Wijngaarden in "Vincent en Theo" niet genoemd mag worden (al is die bij deze genoemd), omdat het een Amerikaanse film betreft. Als geheel verdient "Hersenschimmen" een ereplaats en (eigenwij ze voorkeur?) ik dweep met "Giovanni". Waar vinden we een con current die op zo'n overtuigende manier een kamer tot ademende persoonlijkheid weet te maken? Er zou nog veel meer goeds aan te halen zijn. Ben ik dan zo gek op Nederlandse speelfilms in het algemeen? Nee, beslist niet. Maar ik zou een pleidooi willen hou den voor hervertoning (buiten festivalverband), ten bate van een jonge generatie, van een aantal ten onrechte verwaarloosde be zienswaardigheden van vaderlandse bodem. Verder (weer een ander hoofdstuk) ben ik van mening, dat encyclo pedie-makers voorzichtig moeten zijn met waarde-oordelen en zich beter tot verstrekking van gegevens zouden kunnen beperken. Jacqueline Wijchers ONE GOOD COP (Warner) 13 sept. 18 RUSSIA HOUSE, THE (Cannon Tusch.) 22 febr. 15 ONFATSOENLIJKE VROUW, DE (Meteor) 26 april 40 ONLYTHE LONELY (Holl.Film Rel.) 11 okt. 13 S OPENBARINGEN VAN EEN SLAPELOZE 17 mei 1 SANTA SANGRE (Cor Koppies) 7 juni 1 (Cor Koppies) SIBLING RIVALRY (Concorde) 1 maart 3 OSCAR (Warner) 30aug. 15 SILENCE OF THE LAMBS (Columbia) 12 april 40 SLEEPING WITH THE ENEMY (Holl.Film Rel.) 22 maart 44 P SPARTACUS r.i. (U.I.P.) 2aug. 1 PACIFIC HEIGHTS (M.P.G.) 25 jan. 18 STANNO TUTTI BENE (Cannon Tusch.) 30 aug. 8 POINT BREAK (Holl.Film Rel.) 30aug. 31 STATE OF GRACE (Columbia) 7 juni 8 POSTCARDS FROM THE EDGE (Columbia) 22 febr. 15 SUR (Movies) 13 sept. 1 PREDATOR II 31 mei 15 SWITCH (M.P.G.) 9 aug. 16 PROVINCIE, DE (Concorde) 20 sept. 10 PUMP UP THE VOLUME (Three Lines) 7 juni 15 T TEENAGE MUTANT NINJATURTLES (Concorde) 8 febr. 41 Q TEENAGENT (Warner) 16 aug. 20 Q AND A (M.P.G.) 26 april 9 TEMPTATION OF SUCCESS (Hungry Eye) 4 jan. 1 QUEEN OF HEARTS (Concorde) 7 juni 1 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II (Holl. Film Rel.) 12 juli 35 TERMINATOR 2 - JUDGMENT DAY (Concorde) 27 sept. 70 R THREE MEN AND A LITTLE LADY (Warner) 15 maart 61 RAGE IN HARLEM.A (Concorde) 30aug. 1 TO SLEEP WITH ANGER (Argus) 9 aug. 3 REFLECTING SKIN, THE (Hungry Eye) 15 maart 2 TOO HOT TOHANDLE (Warner) 12 juli 16 REGARDING HENRY (U.I.P.) 11 okt. 15 REPOSSESSED (Concorde) 20 sept. 2 W RETURN TO THE BLUE LAGOON (Columbia) 2aug. 50 WAY UPSTREAM (Cannon Tusch.) 27 sept. 6 REUNION(CannonTusch.) 11 jan. 1 WELCOME HOME, ROXY CARMICHAEL (Three Lines) 29 maart 5 REVERSAL OF FORTUNE (Cannon Tusch.) 15 febr. 8 WHITE PALACE (U.I.P.) 24 mei 12 ROBIN HOOD (Holland Film Rel.) 21 juni 3 WHITE ROOM (Argus) 1 g juli 2 ROBIN HOOD: PRINCE OFTHIEVES (M.P.G.) 16aug. 55 WITTAND (Warner) 11 okt. 15 ROCKETEER (Warner) 26 juli 50 ROMERO (Concorde) 18 jan. 1 Y ROOKIE, THE (Warner) 29 maart 10 YOUNGGUNS2(M.P.G.) 17 mei 3 29

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 28