Een klein jaar Cinescope Gouden Kalf voor WNF-commercial Woonruimte gevraagd. Om te beginnen wil ik mijzelf even voorstellen, zoals ook mijn col lega's dat in de vorige nummers van "FILM" hebben gedaan. Ruim een jaar geleden ging ik werken op de crediteuren-adminis tratie van V&D. Ondanks het feit dat het goed ging bij V&D wilde ik hier toch niet lang blijven werken. Ik wilde bij een bedrijf gaan werken waar echt gewerkt werd en niet in een bedrijf waar de fakturen die te moeilijk waren, in een bureau-lade werden gestopt bij alle andere fakturen van zo'n "twintig" jaar geleden. Vandaar dat ik van de ene op de andere dag naar Randstad ben gestapt om te informeren of er nog bedrijven bestaan waar wel "echt" gewerkt wordt. Aan dat laatste gaven ze goed gehoor, want ik kwam zodoende te recht bij Cinescope. In december 1990 begon ik, in eerste instantie voor twee weken om achterstallig werk in te toetsen en bij te werken. Dit intoetsen diende tot het afronden van de grootboek-administratie van 1990. Door omstandigheden kwam er op de administratie een plaats vrij en zo doe ik sinds maart jl. de crediteuren- en een gedeelte van de debiteuren-administratie bij Cinescope. Sinds kort assisteer ik ook bij het maken van de dia-offertes en de dia-administratie. Dit houdt o.a. in het telefonisch te woord staan van klanten en de verwerking van de produktie-opdrachten voor de studio. Bij Cinescope is het belangrijk dat je de administratie zorgvuldig en overzichtelijk bijhoudt. Als dat niet goed gebeurt kunnen je kol lega's en jijzelf later behoorlijk in de problemen komen. Ik vind het een goed gevoel dat, als je eens niet op je werk bent, iemand an ders je werk probeert bij te houden. Per dag komt er zoveel post binnen, dat het echt noodzakelijk is dat het direkt verwerkt wordt. In de tijd die ik bij Cinescope werk, heb ik ook geleerd om dia's van verschillende formaten in te ramen. Dit is niet zo moeilijk, maar je moet er wel een bepaalde vaardig heid in krijgen. Ik heb daarnaast ook in de studio geholpen bij het ontwikkelen van de dia's. Hierbij moet je steeds alert blijven omdat je bij het ontwikkelen verschillende baden gebruikt. Elk bad is aan een bepaalde tijd gebonden dus je kunt niet even op je gemak naar het koffie-apparaat lopen anders kun je je dia's wel gedag zeggen. Zo heb ik in die tussentijd aardig wat ervaring opgedaan met bo vengenoemde werkzaamheden al kun je in een jaar tijd zeker niet alles leren over wat er zich allemaal afspeelt binnen een hektisch bedrijf als Cinescope. Bas Westerling "Dat eenvoud alleen maar leidt tot versterking van informatie overdracht, bewijst de commercial voor het Wereld Natuur Fonds, Woonruimte Gevraagd." Dit was de letterlijke motivatie van de jury van de I Nederlandse Filmdagen om het Gouden Kalf in de kate- gorie commercials uit te reiken aan deze film. Het WNF grossiert blijkbaar in gouden dieren, want eer der werd ook al de Gouden Welp gewonnen, als prijs voor de beste Nederlandse inzending voor het SAWA- festival in Cannes. In Cannes haalde men de Shortlist. De film is gemaakt door Wim de Boer (art) en Hans Neerhout (copy), destijds van reklameburo McCann-Erickson. De regisseur was de Amerikaan Todd Masters, de producente Francoise Tanis. Er dongen ruim veertig commercials mee voor het Gouden Kalf. De twee andere genomineerde films waren "Rebel" van Centraal Beheer en "Vandalisme is zo kinderachtig" van WVC. jr.1 kind, dakloos jortrulm GEEF OM DE TOEKOMST.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 32