MARIKEN": KLEREN MA KIN DE MAN f werk in uitvoering De aankleding van de acteurs vormt een belangrijk onderdeel van het productie proces van een film, zeker als de film in de Middeleeuwen speelt. Een interview met Kristin van Passel en Charlotte Willems, de kostuumontwerpers van "Manken door: H. Kerkhof t Kristin van Passel en Charlotte Willems De Middeleeuwen zijn vrij eenvoudig De film "Mariken" speelt in de Middeleeuwen. Veel werk aan de winkel voor kostuumontwer per en kleedster, zou je denken. Kristin van Passel en Charlotte Willems waren verantwoordelijk voor de kleding in deze film. Zij vertellen dat de volkse Middeleeuwen juist vrij eenvou dig zijn. Het werk voor de ach tergrond is relatief standaard: de meeste figuranten moeten het doen met een grote hoeveel heid kleding, eenvoudig van snit en met een koord door de taille. Het echte naaiwerk is voor de kleine groep hoofdpersonages. Bij de zoektocht naar modellen en kleuren in de functie van deze karakters wordt bij de afwerking de meeste aandacht besteed aan het gedeelte van het lichaam tussen hoofd en taille. Zo'n zes weken voordat de opnames begonnen, hadden Kristin van Passel en regisseur André van Duren hun eerste bijeenkomst. Via Bernadette Corstens, de kostuumontwerper van de succesvolle familiefilm "Kruimeltje", kwam André van Duren terecht bij de Vlaamse Kristin van Passel en deze zegde vrijwel direct haar medewerking toe. Zij was al betrokken geweest bij meerdere televisiese ries, waaronder "Terug naar Oosterdonk". Pieter Bruegel Na lezing van het boek en het script zocht Kristin van Passel de bibliotheek op. Hier stuitte zij op de schilderijen van ver schillende volkstaferelen uit de Middeleeuwen van Pieter Bruegel de Oude. Deze stonden model voor de kleding van de film "Mariken". André van Duren dateerde dit gegeven ongeveer in het jaar 1170. De schilder Piet Bruegel leefde in de zestiende eeuw. Dit verschil van vier eeuwen werd niet als onoverkomelijk ervaren. Belangrijker dan het historisch gegeven waren sfeer en kleurge bruik. Daarbij was het belang rijk om zoveel mogelijk één stijl te hanteren en om de gebruikte kleding doorleefd te maken. Zo was het gewaad van de oude zonderling Archibald, die het weesje Mariken onder zijn hoede neemt, aanvankelijk nog maagdelijk wit. Charlotte Willems herinnert zich nog hoeveel zand en modder dit kle dingstuk moest verduren om er geloofwaardig uit te zien. Om de authenticiteit en geloof waardigheid nog verder te ver groten maakte Kristin van Passel ook nog gebruik van illu straties uit geschiedenisboeken voor kinderen. Naar aanleiding van de vele ideeën is zij in kle- dinghuizen in heel Europa op zoek gegaan naar de passende kostuums. De grootste uitda ging was wel om deze verschil lende stijlen, samen met het decor, tot één stijl te smeden. Daarbij hadden de kostuumont werpers veel vrijheid en dat is een prettig verschil met de praktijk van de Britse kostuum drama's. Hoewel Engeland de lage landen op dit punt mijlen ver vooruit is, kan een lange geschiedenis ook verlammend werken. Een kostuumontwerper kan dan immers niet meer vrij met het materiaal omgaan. In Nederland en België begint een kostuumontwerper blanco en kan dingen zoeken en verzame len in de functie van de film. Borst en taille Er is een patroon in de werk wijze van regisseur André van Duren. Hij stuurde de eerste versie van het script van Peter van Gestel door naar Kim van Kooten met de opdracht de dia logen vrouwelijker te maken. Van Kristin van Passel ver wachtte hij eveneens dat het vrouwelijk silhouet meer zou uitkomen. Na enig zoekwerk ontstond er toen een nieuw sil houet met meer accent op borst en taille, zonder de middel eeuwse sfeer te verliezen. Benauwd van vrouwelijkheid lijkt André van Duren niet te zijn geworden of...juist wel. In ieder geval liet hij meerdere malen blijken reuze enthousiast te zijn over het werk van deze twee kostuumontwerpsters. Guido Pieters verfilmt het boek van Tom Egbers "De zwarte meteoor". Op 17 april jongstleden startten de opnamen van "De zwar te meteoor", de nieuwe speelfilm van regisseur Guido Pieters naar het gelijknamige boek van Tom Egbers. De hoofdrollen in het verhaal van de Zuid-Afrikaanse wónder- voetballer Steve Mokone zijn voor Jet Novuka en Erik van der Horst. Producent is Sigma Pictures van Matthijs van Heijningen. Naast de Zuid- Afrikaanse acteur Jet Novuka spelen onder andere Peter Tuinman, Lieneke Ie Roux, Gijs Scholten van Aschat, Thekla Reuten, Roef Ragas en Angelique de Bruijne belangrijke rollen in de film. Kees van Beijnum schreef het scenario op basis van het gelijknamige boek. Job Gosschalk deed de casting, Wouter Suyderhoud de fotografie, Ludo Keeris het geluid en Mariëlla Kallenberg de kostuums. De opnamen vonden plaats op diverse locaties in onder meer Almelo en Deventer. De verwachting is dat distributeur RCV de film aan het eind van het jaar zal uitbrengen. Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Daan Schuurmans dolblij met hoofdrol in "Costa". Johan Nijenhuis, bedenker, regisseur en uitvoerend produ cent van Nederlandse successeries als "GTST", "Westenwind" en "Blauw Blauw" zal deze zomer zijn eerste speelfilm gaan regisseren: "Costa". De opnamen voor deze romantische komedie zullen 4 september aanstaande starten op locaties aan de Costa Brava. Het script van "Costa" heeft Nijenhuis geschreven in samenwerking met Wijo Koek, medeschrijver van Flodder 2 en 3. De film wordt geproduceerd door Solo Film Company (Joop van den Ende en Jos van der Linden), Fu Works (San Fu Maltha) en Johan Nijenhuis Produkties. Nijenhuis bracht jarenlang zijn zomers in Spanje door, waarbij hij de laatste jaren leefde tussen de 'proppers' van de disco theken in de kustplaats Salou. Proppers zien er goed uit, kunnen goed dansen en zijn bij voorbaat erg interessant voor het andere geslacht. "Costa" zal ons een blik in hun wereld geven en wordt volgend voorjaar in de Nederlandse bioscopen ver wacht. Distributeur A-Film heeft een Internetsite geopend, waarop jonge acteurs zich kun nen aanmelden voor een bij- of figuran tenrol: http://www.costamovie.com 1 4 1 5 ii o o <u c <u o. o

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 13