WERK IN UITVOERING WIN GESIGNEERD BOEK MULISCH! UITSLAG IK OOK VAN JOU WED STRIJD vervolg a Opnamen "Baby Blue" ("Bloedlink") van start gegaan. Tussen eind juni en midden augustus vinden de opnamen plaats van Theo van Gogh's zinderende thriller "Baby Blue". De film speelt zich af tijdens een aantal lange broei erige zomerdagen in een nieuwbouwwijk van een pro vincieplaats. De opnamen vinden plaats in Nederland en op Curacao. Verzekeringsagent Peter de Wilde (Roeland Fernhout) en stewardess Marjan de Vries (debutante Nienke Romer) hebben een ogenschijnlijk gelukkig huwelijk. Dan krij gen ze nieuwe Engelse buren: persfotograaf Ron Wood (Oliver Cotton) en zijn veel jongere vrouw Laura (Susan Vidler).... De film wordt geproduceerd door Shooting Star Filmcompany en maakt deel uit van de Cine II CV (en wordt ondersteund door onder andere VARA TV, Nederlands Fonds voor de Film en het CoBo Fonds). De Nederlandse première wordt verwacht in februari 2001. Buena Vista International (Netherlands) BV zal "Baby Blue" gaan uitbrengen. Voor meer informatie zie: http://www.babyblue.nl. Over de nieuwe Nederlandse speelfilms "Dial 9" (Regie: Kees van Oostrum), "Down" (Regie: Dick Maas), "Nynke" (Regie: Pieter Verhoef f) en "Claim" (Regie: Martin Lagestee) berichten wij in het volgende nummer van Holland Film Nieuws. Dinsdag 29 mei jongstleden vond op het kantoor van uitgeverij De Bezige Bij de con tractondertekening plaats, voor de verfilming van het debuut verhaal van Harry Mulisch, 'De kamer'. De korte film zal waar schijnlijk tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht in pre- en co-regisseur Rutger Hauer en filmmaker Erik Lieshout. Jij kunt het exemplaar winnen door antwoord te geven op de vraag: welk bekend boek van Harry Mulisch gaat zeer bin nenkort verfilmd worden? Stuur het antwoord met vermel- mière gaan om vervolgens zijn weg te vinden als voorfilm in de bioscoop. Speciaal voor de lezers van Holland Film Nieuws is er een exemplaar van het boekje beschikbaar gesteld waarin het verhaal is opgenomen. Dit boekje is gesigneerd door auteur Harry Mulisch, hoofdrolspeler ding van naam, adres en woon plaats naar: Holland Film Nieuws Van Eeghenstraat 38 1071 GH AMSTERDAM Natuurlijk mag er ook een fax - 020-6732963 - of e-mail - hfn@worldonline.nl - worden gestuurd. In het vorige nummer van Holland Film Nieuws stond een "Ik ook van jou"- prijsvraag. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de film naar het boek van Ronald Giphart. Wie een titel kon noemen van een van de andere boe ken van de veelgelezen auteur, maakte kans op een door Giphart gesigneerd exemplaar van het boek "Ik ook van jou". De winnaar van de wedstrijd is Jette Sagel uit Meppel. Zij noemde de titel "Giph". "Ik ook van jou" zal in februari 2001 door RCV Film Distribution worden uitgebracht. 1 6

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 14