MEDIA ACADEMIE SPEELTUIN VOOR WINNAAR COCA-COLA FILMEDUCATIEWEDSTRIJD vervolg van pagina 17 we organisatie vorm zou moeten krijgen. Dat de activiteiten van FEN daar binnen een niet onbelangrijke rol spelen, is vooralsnog het enige wat duidelijk is. Afscheid van FilmFan Hoewel er dus nog de nodige zaken onduidelijk zijn, is er op er diverse fronten wel helderheid. Zo is al enige tijd bekend dat het blijven gebruiken van de naam FilmFan, zeker gezien de groei plannen, rechtentechnisch niet haalbaar was. In de afgelopen maanden is gezocht naar een nieuwe naam voor het project. Mede gezien de recente turbulen te ontwikkelingen is besloten geen totaal nieuwe, tot de ver beelding sprekende naam voor het project te introduceren. Het schoolvoorstellingenprogramma zal in het komende jaar worden gepresenteerd onder de eenvoudi ge naam: de FEN schoolvoorstel lingen. Voorstellingen Deze starten het komende schooljaar op 24 januari en lopen tot halverwege juni. In die perio de zullen in 38 steden naar het zich nu laat aanzien een record aantal schoolvoorstellingen plaatsvinden. Er bevinden zich twee nieuwe steden in het aan bod, te weten Enschede en Amersfoort. Uit organisatorische en financiële overwegingen kan FEN komend schooljaar niets ondernemen om de wachtlijst van twintig steden als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Deze maand zal de informatie stroom naar alle betrokken bios copen en filmtheaters op gang komen. De film Het filmprogramma is inmiddels ook bekend. Bij de selectie van de films is dit jaar voor de eerste maal gebruik gemaakt van de nieuw opgerichte film- adviescommissie. Daarin hebben onder andere zit ting Marianne Wolff (Wolff Cinema Groep), Ronald Ockhuyzen (De Volkskrant) en Dana Linssen (De Filmkrant). De films die voor het komende schooljaar zijn geselecteerd zijn: "Kirikou en de heks", "De schoe nen van Zahra", "Kruimeltje", "Sterren bewegen", "Antz", "Fucking Amal", "Rent a Friend", "Beautiful People", "The Hurricane" (in samenwerking met Amnesty International), "En daarom werk ik" en "Buena Vista Social Club" (beiden in samen werking met IDFA) Dag van de Nederlandse film Ook komend schooljaar zal de start van het FEN seizoen niet onopgemerkt voorbijgaan. Tijdens de Dag van de Nederlandse film, die ook komend schooljaar mogelijk wordt gemaakt door het Nederlandse Fonds voor de Film en Coca-Cola Beverages (Netherlands) B.V., en die zal plaatsvinden op 18 januari in CineMec in Ede, zal het officiële startschot worden gegeven voor de FEN voorstellingen. Deze dag heeft vooral tot doel leerlingen uit het voortgezet onderwijs ken nis te laten maken met de Nederlandse film. Tijdens het Nederlands Film Festival zal de filmwereld extra geattendeerd worden op de activiteit in de hoop dat filmmakers massaal acte de présence zullen geven. Op 27 juni jongstleden waren de winnaar van de Coca-Cola FilmFan 2000 wed strijd. Koen de Launay en enkele medeleerlingen, het middelpunt van een specia le dag in de Media Academie in Hilversum. Een hele dag lang was de vloer van de academie een speeltuin waar zij onder deskundige begeleiding de wereld achter de camera leerden kennen. Naar aanleiding van de forumdis cussie tijdens de eerste Dag van de Nederlandse film voor scholie ren, waarin de kwaliteit van de Nederlandse film volgens jonge ren centraal stond, werd besloten 20

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 17