FILMDIENST FUNCTIONEERT NA TWEE MAANDEN BIJNA VLEKKELOOS J IN HET JAAR 2000 ZAL HOLLAND FILM NIEUWS VERSCHIJNEN OP: mé f¥ De winnende schoolklas, enkele docenten en de soapacteurs. Koen de Launay zit links op de bank om de jaarlijkse filme- ducatiewedstrijd het thema 'De Nederlandse film' mee te geven. Leerlingen werd gevraagd een uitgewerk te synopsis te schrijven van wat zij een goede Nederlandse speelfilm zouden vinden. Aan deze wedstrijd konden alle leerlingen meedoen van de scholen die zich hadden ingeschreven voor het educatiepro gramma FilmFan 2000. De wedstrijd werd gesponsord door Coca- Cola. De hoofdprijs was een dag cursus aan de Media Academie in Hilversum. De winnaar was Koen de Launay, een vijf gymnasium leerling van het Oosterlicht College uit Nieuwegein. Een jury, onder voorzitterschap van Jean van de Velde, beoordeelde zijn ingezon den synopsis als de beste. Tijdens de dag in de Media Academie kregen de leerlingen les in film- en televisietechniek. Terwijl er 's morgens flink werd geoefend met beeld en geluid, werden er 's middags in aanwe zigheid van de soapacteurs Herman Boerman en Charlotte Besijn enkele tot de verbeelding sprekende dramascènes opgeno men. De Filmdienst die, na de plotselinge beëindiging van de samenwerking met vervoersbedrijf EPN, het transport heeft moeten improviseren, functio neert na enige startproblemen in de eerste acht weken nu vrijwel vlekkeloos. door: J. Ott Aanvankelijk was er een samen werking met koeriersdienst FTN, die enkele routes zelf reed en andere routes uitbesteedde aan lokale koeriers. Praktische en financiële overwegingen hebben de Filmdienst doen besluiten zelf voor elke route een vaste koerier te contracteren. Ook is besloten om het bezorgen van materiaal uit de depots en het ophalen van de retour- en doorzendingen op hetzelfde moment te laten plaatsvinden, namelijk in de nacht van woensdag op donder dag. Bezorging van doorzendin gen vindt plaats op donderdag tussen 9.00 en 18.00 uur. Programmeren van een doorzen ding als matinee of vroege avondvoorstelling is dus op eigen risico! Nieuw ook is de bezorging van los materiaal in zakken, die weer dienen te worden gebruikt voor retourzending van los materiaal. Het is overigens wel de bedoeling dat verpakkingen van met name trailerdoosjes deugdelijk worden gesloten. Binnenkort zal een duurzamere zak worden geïntro duceerd. In de huidige organisa tie is er voor de filmdepots meer tijd voor aanlevering van mate rialen (woensdagochtend) en worden de retouren eerder afge leverd (donderdagmiddag). De komende tijd zal worden gewerkt aan een systeem waar mee alle pakjes kunnen worden gescand bij aankomst en vertrek. Ook hopen we de e-mailservice, waarmee theaters kunnen zien wat ze zullen ontvangen en ver zenden, eindelijk operationeel te krijgen met medewerking van de filmdepots. Tenslotte zullen de definitieve nieuwe tarieven wor den vastgesteld op basis van het bilateraal overleg (tussen NVB enNVF). 1 ij-S-: BW Ma 7 mm ÉLg m/m Action Freight pagina 5 Huizenga Nederland pagina 35 Twentieth Century Fox Film Netherlands pagina 18,19 en cover Paradiso Entertainment Nederland pagina 2 Stichting Nationale Bioscoopbon pagina 10 UIP (Netherlands) achterzijde Warner Bros. (Holland) pagina 6, 27 Wegener Uitgeverij 23 19 oktober - deadline 27 september 21 december - deadline 29 november 2 1 WÈmËÊSÊ IJF W Cm F%. 1 ïïmm mmm WIL WmS «we* l\ *m9

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 18