een fregat van de Koninklijke Marine; "Small Time Crooks" (Woody Allen) en "Things You Can Teil Just by Looking at Her" (met Cameron Diaz, Holly Hunter en Glenn Close). De meeste films zullen ook special screenings hebben, waar leden van de cast bij aanwezig zijn. Want Vlissingen houdt van ster ren, er zijn er zoveel mogelijk uitgenodigd. De rode lopers wil len uit! Bijzaak Als aanvulling op deze (meer of minder) traditionele hoofdpro gramma's bieden beide festivals bijprogramma's. In Utrecht zijn er vijf verzameld onder de naam In the picture, en bestaan ze om, zoals Herman de Wit, program meur van het Nederlands Film Festival, zo enthousiast weet te vertellen, "over de jaren heen een breed overzicht te geven van de Nederlandse film". Een beetje filmgeschiedenis bijbrengen, zou je kunnen zeggen. Onder verschillende noemers worden oude films van de plan ken gehaald, vroege Johan van der Keukens, hele oude gerestau reerde films uit 1909 en 1930, voorlichtingsfilmpjes van net na de oorlog. Om ons te laten zien wat er allemaal nog meer gemaakt is in Nederland, films die veel mensen nooit gezien hebben, anders nooit zullen zien en waarvan het bestaan niet eens bekend was. Hierdoor ont staat een gevarieerd geheel van verschillende films, wat hopelijk voor veel mensen aanleiding zal zijn naar Utrecht te komen. De verschillende Utrechtse pro grammaonderdelen op een rijtje. Vijf "In the pictures" met een bepaalde filmma ker of bepaald onderwerp die/dat op dit moment in de belangstelling staat. Zoals Maruschka Detmers vanwege haar rol in de nieuwe film van Manuel Poirier, "Te Quiero", die in Utrecht ook in première zal gaan. Johan van der Keuken, omdat hij op 16 november aanstaande de Bert Haanstra Oeuvreprijs van het Nederlands Fonds voor de Film in ontvangst zal nemen of Hans Heijnen omdat zijn thematiek zo mooi aansluit bij een ander programmaonderdeel: "Blik op het land". Het smalfilm museum, omdat het op 25 augustus 15 jaar bestaat. En VPRO's "Lolamoviola", waarvan alle films in een marathon vertoond zullen worden. Van de eerste vier zal een selec tie van hun werk ver- u toond worden. Om het overzichtelijk te houden is er dan ook nog de Gast van het Jaar. Dit jaar is dat Heddy Honigmann. Van haar zullen alle (voor zover beschik bare) films vertoond worden. Van haar Romeinse studenten- films tot de première van haar laatste documentaire "Privé" (gij zult niet stelen). Vanwege een schijnbare toena me in aandacht voor het platte land, boeren en landbouw in z'n algemeenheid, in film, in litera tuur, in politieke beschouwin gen, is er dit jaar het speciale themaprogramma "Blik op het land". Herman de Wit: "De manier waarop Nederlandse filmmakers naar het landelijk gebied hebben gekeken, dat laten we zien. Het idee is ontstaan door een film als "De Poolse bruid", waarin het Gronings landschap net zo'n grote rol speelde als de twee hoofdrolspe lers. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dorpen en dorpscultuur. Wij hebben een heel uitgebreid programma, met speelfilms en documentaires. Maar bijvoorbeeld ook vijf films die in opdracht van de overheid zijn gemaakt net na de oorlog met voorlichting voor boeren; over ruilverkaveling, modernise ring van de landbouw en "Goede kleding", over kleding voor vrouwen op het platteland." Nog een bij toerbeurt terugke rend programmaonderdeel is de Vakprijs, jaarlijks uit te keren aan Beste Scenario, Montage, Filmmuziek, Art Direction. Dit jaar is het de beurt voor Beste Geluid. Hiermee verbonden zijn een seminar, een Gouden Kalf en vertoning van films van de drie genomineerden. 10.000 Euro Terwijl NFF nog al eens het ver wijt naar haar hoofd geslingerd krijgt, dat de aanleiding voor een vertoning van bepaalde, niet zo Nederlandse films er met de haren bij gesleept is, en bepaal de programmaonderdelen nogal Fl L arom niet de nederlandse ms in Utrecht houden, en Dancer in the Dark" in Vlissingen?" kunstmatig aandoen, kan het jonge Film by the Sea nog van alles proberen. Een nieuw vast programmaonderdeel in Vlissingen is het competitiepro gramma Film en Literatuur. Acht nieuwe literatuurverfilmin gen zullen dit jaar aan de com petitie meedoen. Er zullen er vier buiten het competitiepro gramma draaien. Dat competi tieprogramma is trouwens 'offi cieel', het is goedgekeurd door de FIAPF als zijnde een "officieel goedgekeurd internationaal competitieprogramma", iets waar festivalorganisator Leo Hannewijk zeer trots op is. "Dit wordt het visitekaartje van het festival. Nog nergens wordt spe ciale aandacht besteed aan de invloed van literatuur op film". Maar biedt dit genoeg materiaal voor een jaarlijks terugkerend programmaonderdeel? "Er zul len de komende jaren juist heel 2 4 WA

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 21