EN HET BLEEF DROOG Op vrijdag 28 juli jongstleden vond op het Amsterdamse sportcomplex Borchland/Amstelborch de jaarlijkse sportdag van het film- en bioscoop bedrijf plaats. De weergoden waren de circa 250 sporters en het organise rend comité dit jaar zeer welgezind. Hevige stortbuien op de dag voor het sportspektakel en de weersvooruit zichten deden het ergste vrezen, maar de sportdag viel dit jaar niet in het water. Het bleef niet alleen droog, het werd zelfs een stralende dag. Een cursus kameelbeheersing kan nooit kwaad! Bij de stormbaan ging het de deelnemers niet altijd even gemakkelijk af. Zelfs fietsen bleek een hele klus op de vervormde voertui gen. Ook bij de 2000 editie van het FilmSportSpektakel waren diverse sporters weer lekker op tijd. Deze sporters daarentegen had den de uitnodiging wel goed gelezen! Probeer zo maar eens een balletje in dat gat te gooien! Op wie of wat zouden deze heren van het Amsterdamse Tuschsinki Theater richten? Jean Heijl won uiteindelijk de tenniscompetitie van de heren omdat hij het geboortejaar van Tom Hanks beter wist te schatten dan Paul Nieuwendijk en Gerrie Heide. Bij de dames won G. van Diest. Terwijl een medewerker van Alhambra Enschede wanhopi ge pogingen doet de ladder op te klimmen (of is het krui pen?), staan de collega's advies te geven. De beste stuur- mannen staan inderdaad altijd aan wa Tim Nieuwendijk mag zich opnieuw een jaar lang FilmSportSpektakelkampioen noemen. Tijdens het filmfinalespel had hij drie vragen meer goed dan Saskia van Balderen die tweede werd. Willeke op de Beek werd derde. Martin Anker eindigde als vierde. Voor de eerste keer werd er tijdens de sportdag een Bio-sportactiviteit georga niseerd. Er werd een demonstratie rol- stoelhockey gegeven. Ha afloop van de hockeywedstrijd werd er aan de directeur van Bio-Kinderrevalidatie, de heer Van Tuyll van Serooskerken een cheque over handigd van dfl. 5.000,- iS! FILMSPORTSEKTAK 2000

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 25