FILM 1 jÉr jf TI O D O Z "De Nederlandse film industrie moet af van haar subsidieafhankelijkheid" Met nieu we belas tingmaat regelen kreeg de Nederlandse filmindustrie in 1999 een bredere financiële basis. FINE BV helpt producenten bij het vinden van die basis. Holland Film Nieuws sprak met FINE directeur Gamila Ylstra. The making of../'Manken Kleren maken de man iyj Aangezien "Mariken" zich in de Middeleeuwen afspeelt werd er met zorg naar de kleding gekeken. Een interview met Kristin van Passel en Charlotte Willems, de kos tuumontwerpers van "Mariken" h 1 ,J5.,,9^,o„ nreaws 6E JAARGANG NR. 35 - AUGUSTUS 2000 Holland Film Nieuws, het magazine voor het film- en bioscoopbedrijf UITGEVER Stichting Holland Film Land BLADMANAGER Ad Weststrate EINDREDACTEUR Jeroen Huijsdens BLADCOÖRDINATOR Riet Zegers MEDEWERKERS Anne Marie van Vollenhoven Lucia Alleman Frank van der Putte Lucienne Kleisen Sandra van Noord Harold Kerkhof René Muller Irene van Helden Jan Ott F O R E I G N CORRESPONDENT Kim Williamson (Boxoffice) ADVERTENTIES Riet Zegers REDACTIECOMMISSIE Ad Weststrate Anne Marie van Vollenhoven Hans Pos René Muller REDACTIEADRES Van Eeghenstraat 38 1071 GH AMSTERDAM Telefoon (020) 6793843 Fax (020) 6732963 e-mail: hfn@worldonline.nl DRUKKERIJ Jumbo-Offset Postbus 10 4430 AA 'S-GRAVENPOLDER Telefoon (0113) 271500 Fax (0113) 271077 ISDN (0113) 271078 e-mail: jumbo@zeelandnet.nl Holland Film Nieuws is een uitgave van de Stichting Holland Film land in samenwerking met NFC Marketing. Het magazine is bedoeld voor alle medewerkers van de leden van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) en overige aan de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) gelieerde organisaties, betrokkenen en belanghebbenden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronver melding en uitdrukkelijke goedkeuring van de blad manager. Aan artikelen en/of uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend. De rubriek "The making of..." wordt mede moge lijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Nederlands Fonds voor de Film. o o c a ns o T A FEW FEAR THE REST ^"wvwW.XMeNTHEMpVte.NJ. CV's: de «pfassffPö? staat rtïei s-iïS Ttotï jwiïkjoy of.,, 'fiflariksn' FilmSïïort- Spektakeï 3000 VANAF SEPTEMBER IN OE BIOSCOOP iMMf 8 U> i- 10 O

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 4