1- u X Vanaf 1 september zal Carmen Verrier de functie van marketing manager bij Warner Bros. gaan vervullen. Carmen Verrier heeft aan de wieg gestaan van Buena Vista International Netherlands Vanaf de oprichting in 1992 heeft Carmen in verschillende functies op de marketing afde ling gewerkt. Managing directer van Warner Bros., Wilco Wolfers is verheugd met de komst van Carmen gezien haar ervaring in het vak. Carmen zal geassisteerd worden door Mirjam van Weerden (marke ting assistant), Diane Borst (pu blicist) en Cleon Kembel (sta giaire). Ook zal Orchidea Kadaruskan, voorheen stagiaire, langer blijven om de afdeling te ondersteunen. Anthony Callebaut is per 1 juni benoemd tot managing directer 20th Century Fox Benelux. Callebaut begon in mei 1999 bij Fox als marketing manager van België en Luxemburg. Eerder werkte hij ook als sales manager bij Warner Bros. in België. Enkele maanden geleden kon digde de Wolff Cinema Groep aan dat zij zal participe ren in het CineStar multiplex, onderdeel van Miracle Planet, in Enschede. Het daarbij aange kondigde overleg tussen Bios- coopexploitatiemaatschappij Cinex B.V. en de Wolff Cinema Groep over de situatie in de Eschedese binnenstad heeft ertoe geleid dat het door Wolff geëxploiteerde Lumière-complex gesloten zal worden. In deze nieuwe situatie is besloten dat de filmprogrammatie van de Alhambra theaters weer door Cinex B.V, exploitant van de Alhambra Theaters, uitgevoerd gaat worden. Mevrouw Mary- Elsbeth Nieuwendijk- Lievenboom neemt de leiding hierover weer op zich. Lennart van der Meulen zal Pitt Treumann opvolgen als voorzitter van de Stichting Investeringfaciliteit voor de Film. Treumann heeft in de afgelopen twee jaar de oprichtingsfase van de faciliteit begeleid. Van der Meulen maakte reeds deel uit van het stichtingsbestuur. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als Commissaris Programmatoezicht van het Commissariaat voor de Media. Yosha Margherita (Paradiso) werd op 2 augus tus jongstleden niet de moeder van een klein heksje, maar van een stralende dochter met de naam Issa Nin. Trotse vader is Marco van Gelderen. Drs Jan Ott is op 6 juni jl. door het bestuur van de NFC met onmid dellijke ingang benoemd tot adjunct-alge meen secretaris van de bran cheorganisatie, jan Ott werkt sinds 1997 bij de NFC alwaar hij onder meer werkzaamheden verrichtte als secretaris van NFC Onderzoek. Berend-Jan de Wilde, tot voor kort werkzaam als theater manager bij Minerva, zal met ingang van 1 september regio manager worden bij Jogchem's Theaters. Hij zal opereren naast Gerard Vunderink. Berend-Jan neemt de functie over van Eline Kikkert die aan het einde van deze maand met zwangerschaps verlof gaat. Eline gaat overigens niet weg bij JT. Vanaf begin vol gend jaar zal zij als parttimer een andere functie gaan bekleden bij de onderneming. 30/08/00 12/09/00 20/09/00 10/10/00 22/10/00 09/09/00 17/09/00 29/09/00 21/10/00 29/10/00 28/10/00 - 29/10/00 29/10/00 15/11/00- 19/11/00 22/11/00 - 30/11/00 21/12/00 57e Film Festival van Venetië Film by the Sea in Vlissingen 20e Nederlands Film Festival in Utrecht Internationaal Filmfestival van Vlaanderen in Gent Cinekid, film-, TV- en nieuwe mediafestival voor kinderen te Amsterdam Utopia 2000 science fiction Conventie in Bilderberg Europa Hotel in Scheveningen 11e Internationale filmbeurs in Corio Center in Heerlen in het teken van Halloween Holland Animation Film Festival 2000, Utrecht IDFA in Amsterdam Bekendmaking nominaties 58e Golden Globes

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 7