bMII^ Natioj, :flOSC0OP THEO MAASSEN SARAH BANNIER .ali NAAR HET BOEK VAN ANNE M.G. SCHMIDT iRNER BROS, Nieuw instituut voor filmedu- catie Distributie van kinderfilms Niet te missen: de Nationale Bioscoopbon! Filmfonds wil meer publiek voor documen taires ma '.f. I - i'JTÏ^vïTTf.i'. .''ii:i j"i: -Vi ,-'.r"•,'Tji"--'"Jvfty: 6 DECEMBER IN DE BIOSCOOP magazine van het film- en bioscoopbedrij RESEIfTEERT IK SAMENWERK] il l snniraiiEt miüKiiini! mmiCMPras imsuMnumi ««mm»» nuini himimumii» HUistmiuii Mins f ram m nm mtm mt m sim m st. mms hs oir u ma. me-Ms. «instra m iss» HlllHiihHlBBii 11Hl whiskas ii

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2001 | | pagina 1