Opleidingen van bioscoopper soneel is bijvoorbeeld zo'n hand vat, maar ook raamovereenkom sten zullen veel voordeel kunnen bieden.' De NVB gaat een eigen pro motiebeleid ontwikkelen. Wat moeten we ons hierbij voorstellen, we hebben toch NFC Marketing? "NFC Marketing heeft de afgelopen jaren veel bereikt en initiatieven genomen voor een aantal uitstekende acties. Omdat NFC Marketing wordt aangestuurd door een advies commissie waarin zowel film- zijn voor de branche." Zoals? "We hebben natuurlijk de Nationale Bioscoopbon, die nu door de NVB wordt uitgegeven. De bon heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een keihard instrument om het bioscoopbe zoek te stimuleren. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald: ruim 20% van de bezoekers die met een bon komen zouden zonder bon niet naar de bioscoop zijn gegaan. Waar vind je een dergelijk marketinginstru ment? Bioscopen (én dus ook filmdistributeurs) profiteren Ad Weststrate: "Het ultieme doel is alle exploitanten het gevoel te geven dat de nvb er voor hen is, een branche organisatie waar zij graag onderdeel van willen uitmaken." distributeurs als bioscoopex ploitanten zitting hebben, moet altijd het poldermodel centraal staan. Als NVB willen wij de komende jaren in staat zijn mar ketingactiviteiten te ontplooien, waarvan wij als bioscoopex ploitanten vinden dat die goed van het extra bezoek en het kost de bedrijfstak helemaal niets. Dat is de kracht van de Nationale Bioscoopbon: die houdt zijn eigen broek op, zodat we daar als vereniging geen budgetten voor hoeven vrij te maken. Toch valt er, ondanks de geweldige verkoopresultaten, de komende jaren nog veel te doen. We hebben ons als doel gesteld de omzet binnen vijf jaar te laten stijgen naar - als het nog even in guldens mag- 27.000.000,-. Het eigen marketingbudget dat niet bon-gerelateerd is moet verder nog worden ingevuld. Hier ligt een schone taak voor de nieuwe directeur. Die zal met een gedegen marketingplan moeten komen. Er zijn slechts drie voorwaarden: het plan moet gericht zijn op meer bezoek, meer bezoek en, niet te vergeten, meer bezoek.' Wil je nog wat kwijt? "Nee, behalve dat ik het artikel over onze plannen van harte aanbeveel en dat ik hoop dat als leden vragen of opmerkingen hebben, zij met ons contact zullen opnemen." Frank van der Putte is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) 1 O DE JONGE HONDENCLUB... WAAR BRAINSTORMSESSIES WEL NIET TOE KUNNEN LEIDEN...

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 10