MET AIR MILES NAAR DE FILM UI z Het bekende, zo niet het bekendste, elektroni sche spaarsysteem Air Miles, waarvan ruim zes miljoen kaarten in omloop zijn, krijgt er een nieuwe besteding bij: de bioscoop en het film theater. Door René Muller NFC Marketing is al geruime tijd bezig om de gespaarde Air Miles ook te kunnen laten inwisselen bij de bioscoop of het filmtheater. Hiermee trachten wij een groot publiek aan te kunnen spreken en de weg naar de film in de bioscoop nog eenvoudiger te maken. De beschikbaarheid van deze speciale service is eerst vastge steld op bioscoopbezoek van maan dag tot en met donderdag. Het is uiteraard naast de bestaande moge lijkheden om een bioscoopkaartje te kopen, een geweldige kans voor het film- en bioscoopbedrijf. Tijd dus voor de Air Miles Filmlijn: Hoe werkt het? Het eenvoudige telefoonnummer 0900 - 1718 verbindt de klant met het menu om een keuze te maken. Ook wordt het Air Miles nummer ge vraagd dat op de kaart staat. Na veri ficatie van het aantal gespaarde Air Miles volgt de bevestiging. De klant krijgt een uniek nummer te horen waarmee men bij de kassa van de bios coop of het filmtheater de toegangs kaartjes krijgt. Voor het ophalen van deze kaartjes is verder geen tijd vast gesteld wanneer deze opgehaald moe ten zijn, ze zijn immers al betaald. Deze reserveer- en betaalmogelijkheid is op dit moment van toepassing bij de bioscopen en filmtheaters die aan gesloten zijn op de BelBios en voor zien zijn van het TAS kassasysteem. Hoe ontstaat de bekendheid? Een groot gedeelte van het succes wordt bepaald door de bekendheid. Alle communicatiekracht van Air Miles wordt daarom ook ingezet. De eerstkomende, nieuwe Air Miles gids (A5 formaat) verschijnt in een opla ge van drie miljoen exemplaren die bij alle deelnemende bedrijven lig gen, zoals Albert Heijn, Shell, Praxis, Etos en Gall Gall. Op de cover staat de Air Miles Filmlijn en op pagina drie staan de nieuwe films die in deze periode te zien zijn. Daarnaast zal deze gids nog eens bij gesloten worden in een oplage van 2,5 miljoen exemplaren in de Aller Hande van Albert Heijn. Verder zal deze nieuwe service ook bekend gemaakt worden in de radiospots van Air Miles. In een brief aan de filmverhuurders hebben wij gevraagd om de Air Miles Filmlijn te vermelden op de uitingen van de nieuwe films. Ook de bios coopexploitanten hebben wij gevraagd het reclamemateriaal zoals de Air Miles gidsen in de daarvoor bestemde houders in de bioscoop te plaatsen. Hierdoor menen wij dat er een samenwerking ontstaat die de bekendheid nog groter zal maken, waardoor er nog meer publiek naar de bioscoop en het filmtheater komt. Hoe verder? De bioscoopexploitant krijgt voor elk verkocht Air Miles kaartje een vergoe ding. Deze wordt door het systeem zodanig herkend dat er een betrekke lijk eenvoudige financiële afhandeling is. Ook de aantallen plaatsen per voorstelling zijn door de bioscoopex ploitant in te stellen en vormen daar mee een eigen verantwoordelijkheid binnen deze opzet. Uiteraard is de bestelling via Internet een volgende stap in de service naar de bioscoopbe zoeker. Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling. René Muller is marketing manager van NFC Marketing Il 1 5 PNMMf

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 15