ür. i-lAïiüNALÉ aiÜBCOÜPaOAl j\IJ£iV1Aj\ID .I<Aj\I Éii In het vorige nummer van Holland Film Nieuws hebben wij al aangekondigd dat 2001 een zeer succesvol jaar zou worden voor de Nationale Bioscoopbon. Nu we de definitieve cijfers tot en met december hebben verwerkt kunnen we dit succes ook met cijfers onderbouwen. Door Frank van der Putte De omzet van de bonnen bedroeg over 2001 ruim 17,4 miljoen gulden, een stijging van 18%. De bioscopen hebben hun omzet zien stijgen met 8,5%, de VW kan toren met 35% en ook de verkoop aan bedrijven (business-to-busi- ness) steeg met 35%. In het decembernummer bent u al uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de bon. We zullen ons nu beperken tot enkele korte punten. De euro-bon De introductie van de euro-bon is, na een aanvankelijk moeizame start in verband met produc tieproblemen bij Joh. Enschede, succesvol verlopen. Binnen enkele dagen zijn alle bioscopen en VW kantoren voorzien van een ruime voorraad euro-bonnen. Desk Services, het bedrijf dat vanaf oktober de distributie van de bon nen verzorgt, heeft hierbij bewezen onder druk een groot aantal verzendingen te kunnen verwerken. Outlets De verkoop van bioscoopbonnen via 225 grotere Shell stations bleek onze verwachtingen (en die van Shell) te overtreffen. Hoewel de aantallen nog niet spectaculair zijn, is de verwachting gerecht vaardigd dat de Shell Select Shops een waardevol extra verkooppunt zullen worden. Het afgelopen jaar hebben we naast Shell nog met een tweetal andere partijen gesproken over de verkoop van bonnen. Eén mogen wij alvast verklappen: volgens de planning zullen vanaf februari alle Free Record Shops bonnen van 7,50 gaan verkopen. Met de VW kantoren, Shell sta tions, Free Record Shops, en de laatste partij waar nog mee wordt gesproken, hebben we bereikt dat de Nationale Bioscoopbon voor alle consumenten gemakkelijk verkrijgbaar wordt. Zowel voor de klanten die gericht een Nationale Bioscoopbon willen kopen als voor klanten die vanuit een impuls tot de aanschaf overgaan. De verkopen via de nieuwe outlets zullen zeker komend jaar krachtig publicitair worden ondersteund. Uiteraard blijven wij ons ook komend jaar inspannen om het succes van de bon voort te zetten en zo een groot aantal extra bezoekers naar de bioscopen en filmtheaters te trekken. Onze ambities blijven groot en hopelijk die van u ook. Frank van der Putte is secretaris van de NVB 1 7

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 17