n DAG VAN DE NEDERLANDSE FILM BEWIJST OPIIEUW ZIJN WAARDE ONTMOETING FILMMAKERS EN SCHOLIEREN WEDEROM GROOT SUCCES UITREIKING VIERDE MOVIEZONE AWARD Nederlands filmeducatie instituut presenteert... Voor de derde opeenvolgende keer werd de Dag van de Nederlandse Film precies wat de organisatie voor ogen stond: een ontspannen, leerzame ontmoeting tussen Nederlandse film makers en scholieren. Een kwestie van geluk? Of toch gewoon een doordacht educatief evenement? Door Jeroen Huijsdens Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF), organisator van projecten als Klassefilm, Moviezone en de Dag van de Nederlandse Film, heeft zich Tijdens het International Film Festival Koneraam wem un.c.y, v«w. «ais Kiassetilm, Moviezone en de Dag van de Nederlandse Film, heeft zich de vierde keer de Moviezone Award uitgereikt. De prijs ging dit jaar onlangs tijdens een speciale dag voorgesteld aan vertegenwoordigers uit het naar "Fat Girl". onderwijsveld, de filmwereld en andere culturele instellingen. Arnoud Rijken m Ate de Jong Boudewijn Koole Dana Nechustan David Lammers Frans van Gestel George Sluizer Jan Doense Donderdag 17 januari jongstle den vond in bioscoop Grand Théatre in Amersfoort de derde dag van de Nederlandse Film plaats. Aan de hand van een zeer divers programma kregen een kleine 1.000 havo en vwo scholieren in een dag uitgelegd hoe films worden gemaakt. Wie kan ze dat beter vertellen dan de filmmakers zelf? Met behulp van inleidingen bij de vertoonde films en door het beantwoorden van vragen werden leerlingen door professionals als Robert- Jan Westdijk, George Sluizer en Tim Krabbé beetje bij beetje door een voor hen onbekend terrein geleid. De scholieren werd ook getoond dat film meer is dan alleen speelfilms. Het programma voorzag in de ver toning van korte films, ani matiefilms en documentaires. Ook de makers hiervan, of anderszins betrokkenen, zoals Jan Doense, Dana Nechustan en Arnoud Rijken, waren aan wezig om de films van iets extra's te voorzien. Het eind vorig jaar opgerichte Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) wil de Dag van de Nederlandse Film meer laten zijn dan een dag waarop scholieren alleen film kijken. Door diverse workshops te organiseren, zoals acteren voor de camera en videoreportages maken, en presentaties aan te bieden over bijvoorbeeld stunts en acteeropleidingen gaan leer lingen op een hele andere manier met film aan de slag. Wie aanwezig was in Amersfoort werd getroffen door de prettig ontspannen sfeer en door de leuke ontmoetingen die Jeroen Beker i f v_. Johanna ter Steeg Kim van Kooten Robert Jan Westdijk San Fu Maltha Kim van Kooten en Rob Besseling (Coca-Cola) overhandigen de uitnodiging voor een setbezoek aan volle maan" aan prijswinnaar Sietze Verbeek. plaatsvonden tussen filmmakers en scholieren. Met name de redacteuren van diverse school krantredacties, die voor de dag waren uitgenodigd, bleken niet om vragen verlegen te zitten, "je kunt echt merken dat de Dag van de Nederlandse Film inmid dels een plaats heeft veroverd als een kwalitatief project waar scho len echt wat aan hebben.", aldus projectleider Femie Willems. Hoewel het de leerlingen beho ren te zijn die met nieuwe ken nis naar huis vertrekken, blijkt de dag ook zijn waarde te heb ben voor filmmakers. Femie Wil lems: "Uit de goede reacties van mensen als Hans Pos, Kim van Kooten en Thekla Reuten leiden wij af dat zij ook iets waardevols overhouden aan het contact met deze belangrijke groep. Hoewel we heel tevreden zijn willen wij de filmmakers nog meer bij de activiteit betrekken. Zij moeten echt het idee krijgen dat ze de Dag van de Nederlandse Film gewoon niet mogen missen." Tim Krabbé Wim van der Aar "Fat Girl"-regisseur Catherine Breillat kreeg de prijs op vrijdag 1 februari jongstleden uitgereikt uit handen van acteur Fedja van Huêt. De prijs behelst een Award voor de filmmaker en een bedrag van 2.250,- voor distributeur Filmmuseum die dat bedrag moet besteden aan de promotie van de film onder jongeren. De keuze voor de film werd gemaakt door een vijfkoppige jongerenjury. Uit een voorselectie van twin tig films moest zij een winnaar selecteren. Voorts lag voor de jury de schone taak weggelegd films voor te dragen die opgenomen kunnen worden in het komende Moviezone programma. 2 2 De kennismaking vond plaats op dinsdag 29 januari jongstle den tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR). In de ochtend was er een drie tal workshops voor docenten uit het voortgezet onderwijs. Met de workshops wilde het NIF op een praktische manier aantonen hoe zij haar taak op het gebied van deskundigheids bevordering gestalte wil geven, 's Middags konden de CKV docenten en de overige gasten de IFFR-film "Windago" zien waarna er in De Doelen een publiek debat plaatsvond over film en educatie. De dag werd afgesloten met een informele receptie. 2 3 *^WfiNfc: HF

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 21