OQ NIEUWE SALARISTABELLEN VOOR HET BICCOOPPERSONEEL CC (0 CIRCUS THEATER SCHEVENINGEN, AÏDA Jan Emile bedankt I In het kader van de CAO afspraken die vorig jaar zijn gemaakt is met ingang van 1 januari 2002 een nieuw salarisgebouw geïntroduceerd. In het salarisgebouw zijn alle functies ondergebracht in schalen en zijn per schaal verschillende salarisstappen aangebracht. MINIMUMJEUGDLOON PER JAN. 2002 IN EURO SS?.-.' §t ÏKSK ïïlÉ Door Frank van der Putte Deze stappen zijn verbonden aan 1) de duur van het dienstverband respectievelijk de duur van de periode waarin een bepaalde functie wordt uitgeoefend, 2) het volgen van verschillende cur sussen en 3) het krijgen van een goede beoordeling. Op mede werkers die vóór 1 januari al in dienst waren kunnen afwijkende bedragen van toepassing zijn. Deze bedragen zijn vermeld in de aanvullende salaristabel op pagi na 35. Voor vragen over het nieuwe salarisgebouw kunt u contact opnemen met de NVB, Frank van der Putte (tel. 020 - 6799261, e-mail: putte@nfc.org) SALARISTABEL BIOSCOOPPERSONEEL PER 1 JANUARI 2002 IN EURO Stap 0 0 maanden Stap 1 6 maanden Stap 2 12 maanden Stap 3 24 maanden Stap 4 36 maanden Stap 5 48 maanden Stap 6 60 maanden na behalen basiscursus techniek Schaal 1 7,15 7,29 7,41 7,57 i Schaal 2 7,15 7,29 7,57 Schaal 3 8,84 9,16 9,48 3 9,80 3 Schaal 4 10,16 10,36 3 10,56 3 Schaal 5 11,62 11,84 3 12,07 3 Schaal 6 8,83 9,12 3 9,42 3 10,01 3 10,24 3 10,53 3 Schaal 7 9,46 9,78 10,09 3 10,72 3 10,95 3 11,26 3 Schaal 8 10,95 11,26 11,55 3 11,84 3 12,13 1 12,44 5 7,72 2 7,72 2 verklaring van de schalen: Schaal i servicemedewerkers, onderhoudspersoneel en licht administratief personeel schaal 2 leerling operateur schaal 3 operateur A schaal 4 operateur B schaal 5 chef operateur technisch manager schaal 6 administratief personeel secretaresse schaal 7 bedrijfsleider A assistent bioscoopmanager schaal 8 bedrijfsleider B bioscoopmanager opmerking algemene opmerking 1 Bij goede beoordeling en na behalen van twee uit vier aangeboden cursussen 2 Op uitnodiging werkgever, na behalen cursus basistechniek en uurloon voor alle uren 3 Bij goede beoordeling In schalen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 wordt van alle noodzakelijke cursussen verondersteld dat die behaald gaan worder. en dat deze zijn begrepen in het uurloon. Het betreft hier onder andere de cursussen agressie, bedrij f shulpverle ning, sociale hygiëne en gastgericht werken. Voor de schalen 1 en 2 geldt de afbouwregeling conform het mini mum jeugdloon. vast cursusaanbod voor servicemedewerker Omgaan met agressie bedrijfshulpverlening sociale hygiëne gastgericht werken beoordelingscategorie 1 uitstekend, 2 voldoende, 3 onvoldoende (geen stap in salaris) AANVULLENDE SALARISTABEL TEN BEHOEVE VAN PERSONEEL IN DIENST VOOR 1 JANUARI 2002 PER 1 JANUARI 2002 Functie servicemedewerker in dienst voor 1-01-1995 in dienst voor 1-01-1992 in dienst voor 1-01-2000 23 Kassapersoneel in dienst voor 1-07-2000 leeftijd uurloon (euro's) toelichting 7,51 7,56 7,29 deze schaal vervalt per 01-01-2004, wordt stap 3 schaal 1 anciënniteittoeslag 0,05 deze schaal vervalt per 01-01-2004, wordt stap 3 schaal 1 deze schaal vervalt per 01-07-2002 23 9,46 22 7,89 21 6,73 20 5,72 19 4,90 18 4,26 17 3,70 16 3,25 15 2,83 kassabon van personeel van 22 jaar en jonger, dat voor 1 januari 1998 kassawerkzaamheden verrichtte 9,05 leeftijd van het min.loon per maand 22 85% 1.025,60 21 72,50% 874,80 20 61,50% 742,10 19 52,50% 633,50 18 45,50% 549,00 17 39,50% 476,60 16 34,50% 416,30 15 30% 362,00 per week per uur 236,70 6,07 201,90 5,18 171,30 4,39 146,20 3,75 126,70 3,25 110,00 2,82 96,10 2,46 83,50 2,14 leerling operateur vanaf zes maanden vanaf twaalf maanden vanaf vierentwintig maanden technisch inspecteur administratief personeel schaal A schaal B schaal C schaal D 7,15 7,44 7,89 8,22 12,41 9,39 9,41 9,51 9,71 deze schaal vervalt per 01-01-2004, wordt stap 3 schaal 6 deze schaal vervalt per 01-01-2004, wordt stap 3 schaal 6 deze schaal vervalt per 01-01-2005, wordt stap 4 schaal 6 deze schaal vervalt per 01-01-2005, wordt stap 4 schaal 6 N.B. Overgang naar nieuwe schalen is afhankelijk van opleiding respectievelijk beoordeling, zoals aangegeven in de schalen. Het is al een tijdje geleden, de Pearl Harbor wedstrijd van Buena Vista International. Euro Cinema Den Bosch won de wedstrijd en ging 22 januari met bijna 40 medewerkers naar Aïda! Een onvergetelijke avond; een busreis, uit eten, strand en een schitterende musical. Buena Vista, hartelijk dank namens Euro Cinema Den Bosch. "We hebben de prijs met z'n allen gewonnen, maar zonder Jan Donkersloot en Emile de Bruijn waren we nooit zo ver gekomen, dus: Voor jullie geweldige inzet en motivatie en natuurlijk de prachtige CD! Op naar de volgende actie... Medewerkers Euro Cinema Den Bosch 3 4 3 5 «18*6

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 29