u is 75 JAAR BIO-KINDERREVALIDATIE: 21 MAART 1927 - 21 MAART 2002 Begonnen als het Bio-Vacantieoord in 1927 in Bergen aan Zee en sinds 1960 voortgezet als Bio-Kinderrevalidatie heeft Bio de leeftijd van 75 jaar bereikt Door Fred de Haas Een stukje historie De Stichting Bio-Vacantieoord werd opgericht op 21 maart 1927 bij no taris A. van Riel door de "Afdeeling Amsterdam der Vereeniging De Nederlandsche Bioscoop-Bond" door de comparanten: A.P. du Mee, bioscoopdirecteur, A. de Hoop, journalist en administrateur van den Nederlandsche Bioscoop- Bond, H. Ehrlich, bioscoopdirecteur, J. Veerman, bioscoopdirecteur, A. van Dijk, bioscoopdirecteur, J. Kroonenberg, bioscoopdirecteur, allen wonende te Amsterdam. Het startkapitaal van de Stichting bedroeg 1.000,-, bijeengebracht door de oprichters. Het doel was het vergaren en beheren van een vermogen teneinde daaruit de uitgaven te bekostigen die nodig wa-ren voor het in eigendom verkrijgen en exploiteren van vacantie-oorden en het uitzenden van schoolgaande kinderen van minder kapitaalkrachtige ouders naar die vacantieoorden. Het vermogen zou worden bijeengebracht door de opbreng sten van ten behoeve van de Stichting gehouden collecten en beschikkingen zoals erfstellingen, legaten of donaties. Tot op de dag van vandaag zijn deze elementen voor het vergaren van vermogen nog steeds van toepassing. Bio-Vacantieoord Op 5 januari 1931 werd het land huis Russenduin" in Bergen aan Zee aangekocht en ingericht als Koloniehuis. Tientallen jaren heb ben duizenden kinderen een fijne vakantie genoten in het Bio-Vacan tieoord. De bioscoopcollectes werden en worden in de collecte periode ingeleid door de collecte - films, waardoor Bio al snel lande lijk bekendheid verwierf. In de vijftiger jaren kwam van over heidswege het verzoek aan Bio om de mogelijkheden voor het opzet ten van een behandelinstituut voor poliopatiëntjes te onderzoeken. De Stichting kocht een stuk grond aan bij Arnhem en architect J.P .Oud ontwierp en bouwde het Bio- Herstellingsoord. In 1959 kwam het gebouwencom plex gereed en werd in gebruik ge nomen voor kinderrevalidatie. De behoefte aan een herstellingsoord voor poliopatiëntjes was inmiddels veel minder geworden. Tot 1967 exploiteerde Bio twee tehuizen, het Bio-Vacantieoord in Bergen aan Zee en Bio-Kinderrevalidatie in Arnhem. Sindsdien is Bio-Kinderrevalidatie in Arnhem doorgegaan, hoewel de naam Bio-Vacantieoord nog bij velen voortleeft. Jubileumactiviteiten Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum wil Bio een aantal activiteiten ontplooien, waardoor ook het huidige Bio bij een breed publiek bekender wordt gemaakt. De plannen zijn in een vergevor derd stadium. Voorlopig staan de volgende activiteiten op het pro gramma: Er komt een video, misschien ook een DVD, met oude en recente collectefilms die een beeld geven van de geschiedenis. Deze compi latie wordt aangevuld met beelden van de huidige activiteiten van Bio. ns c p o 'm ns m w In samenwerking met de Nederlandse pretparken wordt er voor alle gehandicapte kinderen in Nederland een gratis Bio- Pretparkendag georganiseerd. De Bio Golf dag vindt plaats op 16 oktober 2002 en staat eveneens in het teken van 75 jaar Bio. Golfliefhebbers uit de bioscoop- en filmwereld zijn uiteraard welkom om zich aan te melden voor deze sportieve dag. Het tweejaarlijkse Bio-Kunstgala staat weer gepland voor eind okto ber in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Naar verwachting worden er weer vele kunstwerken ter beschikking gesteld voor de veiling ten bate van Bio-Kinder revalidatie. Er zijn plannen om het jubileumjaar met een spetterend filmfeest af te sluiten. fred de Haas is PR- en communi catiemanager van Bio-Kinderreva lidatie. RUSSENDUIN OP DE HOGE TOP DER DUINEN VER VAN DRUKTE EN GEWOEL STAAT GEWELDIG TROTS EN MACHTIG RUSSENDUIN ONS ALLER DOEL VANUIT DE FRISSE RUIME ZALEN ZIEN WIJ UIT OP ZEE EN LAND ZIE HOE ONZE OGEN STRALEN HEERLIJK BIO OORD HEB DANK ZIE HOE ONZE OGEN STRALEN HEERLIJK BIO OORD HEB DANK Het Bio lied uit het Bio Vacantieoord in 1934 door onder andere mevrouw M.J. Trines- Vervoort gezongen. 20TH CENTURY FOX FILM Nog nooit kennis gemaakt met Jack the Ripper? Van af 7 maart zou je willen dat dat nooit was gebeurd en zul je je niet meer veilig voelen op straat"From Heil" de meest ultieme, stijlvolle thriller over de beruchtste seriemoordenaar uit de geschiedenis, met Johhny Depp en Heather Graham. Nog nooit een oppervlakkige man meegemaakt? Dan moet je "Shallow Hal" gaan zien, die vanaf 28 maart de bioscopen op zijn kop zet. Een must voor de vrou wen onder ons, want we zien in deze film de vooroor delen, die we zo graag hebben over het manvolk, over duidelijk bevestigd. Of valt het uiteindelijk toch alle maal wel mee en is het een kwestie van opvoeden? Gwyneth Paltrow en Jack Black zijn te zien in deze romantische komedie met doldwaze situaties. Nog nooit een zwarte ridder gezien? Dan gaan we terug naar de Middeleeuwen met "Black Knight". Martin Lawrence nu niet als "Big Momma", maar als een wel heel eigentijdse ridder, die de meest gekke din gen meemaakt als hij per ongeluk teruggaat in de tijd. Vanaf 18 april is het zover.... A-FILM DISTRIBUTION A-Film heeft ten tijde van dit Holland Film Nieuws nummer vele topfilms van toonaangevende regis seurs voor u in petto! 'Where does it begin and end', zult u zich afvragen bij het zien van the Best Film of the Year 2002 "Mulholland Drive", (onder andere AFI Film Award, USA). Niets is wat het lijkt: welkom in Lynchland (Beste Regisseur, Cannes Filmfestival 2001), vanaf 21 februari te zien. "Gosford Park", van Golden Globe winnaar Robert Altman, draait vanaf 7 maart. In dit Engelse moordmysterie met zowel komische als dramatische hoogtepunten (met Britse toptalen ten Helen Mirren, Kristin Scott Thomas en anderen) dat zich in de jaren '30 afspeelt, staat de klassen-hië rarchie centraal. Vanaf 21 maart is eindelijk één van de grootste le gendarische striphelden weer op het witte doek te bewonderen: "Asterix Cleopatra", met Gerard Dépardieu in de hoofdrol! Waarom kan een man een vrouw niet 'zomaar' bespringen? Dergelijke vraagstukken staan centraal in "Human Nature", een doldriftige komedie van Michel Gondry (11 april). Woody Allen's "The Curse Of The Jade Scorpion" zal te zien zijn vanaf 18 april (met onder andere Helen Hunt, Dan Aykroyd en Charlize Theron). En dit is slechts een deel van ons aanbod! 3 6 3 7 <D 0) N C CU CV CQ CM

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 30