i "Ghost World" Eigenlijk is het heel jammer dat dit nummer van Holland Film Nieuws niet al in januari kon ver schijnen. Door nu uit te komen lopen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Dat geldt helemaal voor deze leader. Laten we eerlijk zijn, de nieuwjaarstoespraak die NFC voorzitter Jan van Dommelen op 9 januari uitsprak, bood best wel wat aanknop ingspunten voor een opiniërende reactie. Bovendien hadden we maar al te graag boven op de irri taties willen zitten die gerezen zijn tussen de Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders (NVF) en de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) over de locatie van de persvoorstellingen. Om nog maar te zwijgen over de interne verdeeldheid bij de filmverhuur ders over dit onder-werp. Wat te denken van de reorgan isatieperikelen die vrijwel elke vereniging en stichting van de NFC aan het begin van het nieuwe jaar zo stevig in haar greep hielden? Allemaal uitspra ken, gebeurtenissen en processen die nog lang naijlen en dus ook in deze editie nog onderwerp van discussie of gesprek kunnen zijn, maar toch, de roep om een maandelijkse versie van dit blad wordt er wel luider door. Toch iets om eens goed over na te denken. Een onderwerp waar we zeker al veel eerder over hadden willen berichten was de (aanstaande) reorganisatie van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). "The One" Met name de groep exploitanten die kan worden beschouwd als de motor achter die plannen, de zogeheten Jonge Hondenclub, intrigeerde ons mateloos. Wij wilden de heren eind vorig jaar al aan het woord laten maar helaas, de tijd was er toen blijkbaar nog niet rijp voor. Dat we (verlate) discussies niet schuwen blijkt in ieder geval wel uit het artikel over het al dan niet gebrui ken van subsidie voor commer ciële filmvertoning. Voor de een mosterd na de maaltijd, voor de ander een teken aan de wand van al datgene wat ons nog te wacht- en staat. Daarnaast biedt deze editie weer volop ruimte aan vertrouwde zaken als onderzoek, marketing, filmeducatie, Bio- Kinderrevalidatie en de blijkbaar zeer goed gelezen stukjes van onze vrienden en vriendinnen filmver huurders. Veel leesplezier! Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik werd onlangs aangesproken door een filmmaker die mij vroeg of we in ons blad ook eens wat aardige woorden wilden zeggen over het soort films dat ten onrechte niet zo vaak aan bod komt, te weten de korte film. Recentelijk (niet alleen tijdens de UlP-dag in CineMec, maar ook tijdens de Dag van de Nederlandse Film) is weer eens gebleken dat er inderdaad hele goede en leuke korte films wor den gemaakt in ons land die terecht een plaats verdienen in de bioscoop. Denk daar ook maar eens over na! Adriaan? Bij deze dus! Jeroen Huijsdens Eindredacteur o o u. 'Kate Leopold'

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 3