0 2! NVB: AMBITIES VAN EEN BRANCHEORGANISATIE DAG VAN DE NEDERLANDSE FILM Zo'n anderhalf jaar geleden werd er door de leden van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) een visie geformuleerd over de toekomst van de branchevereniging. Het resultaat was een notitie met de titel "2000-2005, de NVB naar een nieuwe koers". Een uiteenzetting van de plannen van de NVB. Voor de derde opeenvolgende keer werd de Dag van de Nederlandse Film precies wat de organisatie voor ogen stond: een ontspannen, leerzame ontmoeting tussen Nederlandse film makers en scholieren. 8E JAARGANG NR. 44 - FEBRUARI 2002 Holland Film Nieuws, het magazine voor het film- en bioscoopbedrijf UITGEVER Stichting Holland Film Land BLADMANAGER Ad Weststrate EINDREDACTE Jeroen Huijsdens U R BLADCOÖRDINATOR Riet Zegers MEDEWERKERS Anne Marie van Vollenhoven Lucia Alleman Edward Borsboom Frank van der Putte FOTOREDACTIE Conny Huijsdens I L L U S T R AT I E S HIHAA-Productions ADVERTENTI Riet Zegers E S REDACTIECOMMISSIE Ad Weststrate Anne Marie van Vollenhoven Hans Pos René Muller REDACTIEADRES Van Eeghenstraat 34 1071 GH AMSTERDAM Telefoon (020) 6793843 Fax (020) 6732963 e-mail: hfn@worldonline.nl DRUKKERIJ Jumbo-Offset Postbus 333 4460 AS GOES Telefoon (0113) 271500 Fax (0113) 271077 ISDN (0113) 271078 e-mail: jumbo@zeelandnet.nl Holland Film Nieuws is een uitgave van de Stichting Holland Film land in samenwerking met NFC Marketing. Het magazine is bedoeld voor alle medewerkers van de leden van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) en overige aan de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC) gelieerde organisaties, betrokkenen en belanghebbenden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronver melding en uitdrukkelijke goedkeuring van de blad manager. Aan artikelen en/of uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend. n o 9 3 3 ui Q. 3 VI 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 4