u X Doreen Boonekamp is per 1 januari 2002 benoemd tot directeur van het Nederlands Film Festival. Zij neemt daarmee de leiding over van Michiel Berkel die, zoals eerder gemeld, het Nederlands Film Festival per 31 december heeft verlaten. Doreen Boonekamp was het afgelopen jaar adjunct-directeur en daar voor producent van het Nederlands Film Festival. Op 10 januari jongstleden zijn Roger Vroemen, Sales manager van Buena Vista, en Ingrid Kalma de trotse ouders geworden van een dochter Maaike Fettje. Zowel vader, moeder als dochter maken het zeer goed. Jrames AH heeft inmiddels, na ruim acht jaar, de afdeling booking bij Buena Vista International verlaten. Hij is sinds 1 januari jongst- eden werkzaam als technical coördinator bij Buena Vista Home Entertainment en Buena Vista International. Liane Geheniau heeft James Ali opgevolgd en is sinds 1 januari sen ior booker. Femke Stuifmeel heeft in verband met een verhuizing besloten om niet langer voor Buena Vista International te werken. In verband met het vertrek van Rob de Waard is Gerben van Heeren per 15 januari jongst leden benoemd tot adjunct directeur theaters van Wolff Cinema Groep. Bij RCV Film Distribution zijn de gelederen versterkt met Mischa Claessens. Van Heeren is sinds juli 2000 unit manager van CineStar Enschede, welke functie hij vooralsnog parttime zal blijven vervullen. Hij is met ingang van 1 januari jongstleden in dienst getreden als promotie coördinator verant woordelijk voor alle joint pro- motions van RCV. Hiervoor werkte Mischa als marketing manager bij Zomba Records, waar hij zich onder andere be zighield met de marketing van Britney Spears en K- Otic/Starmaker. Per 1 februari is Immo Nijhof in dienst getreden bij Wolff Cinema Groep als marketing manager. Tot zijn taken behoort onder andere het optreden als PR liaison voor Wolff Cinema Groep. Eer-der werkte hij als booker bij PolyGram/Universal en vervolgens als marktanalist bij Casema. Zijn nieuwe functie werd vacant na het vertrek van Lex Veerkamp en is uitgebreid naar vier dagen. Sinds het begin van het jaar is Chandra Loosen werk zaam bij de ANF als eerste Bureaumedewerker voor de ANF. Zij vervangt Judith Schepers die tot 1 mei aanstaande met zwangerschapsverlof is. Chandra studeer-de Film en Televisie wetenschappen in Amsterdam en werkte eerder voor VNU, Buma/Stemra, Amnesty Film festival en de VARA. Halverwege januari is Annemiek van der Meer in dienst getreden bij Arcaplex Theatres. Annemiek was voorheen werkzaam bij 20th Century Fox Film op de afdeling booking. Bij Arcaplex zal zij voor marketing, communicatie, alsmede voor de business-to- business activiteiten gaan zorgen. Haar functie van sales assistent bij 20th Century Fox is overgenomen door Sylvester Bekkerin. De Sunshine Group Worldwide is onlangs verhuisd. Bob en Jimmy Sunshine en hun werknemers hebben kantoren ingericht op: 770 Broadway - 5th Floor New York, NY 10003-9595 Telefoon: 00 1 646 654 7680 Faxnummer: 00 1 646 654 7694

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 7