Wi/co Wolfers benoemd tot voorzitter NFC en Jan van Dommelen tot erevoorzitter feature nu dat over drie jaar 70% van de Europese wetgeving in Brussel gemaakt wordt. Daar zul je dus per definitie vijanden krijgen die je in jouw kamp moet trachten te krij gen. Je zult daar terdege rekening mee moeten houden en bedenken wie dat namens de organisatie moet doen.' Wie volgt Jan van Dommelen op als voorzitter van de NFC? JvD: 'Dat moet je mij niet vragen. Dat is nog niet uitgekristalliseerd tussen de twee verenigingen die de NFC in wezen dragen. Ze hebben uitdrukkelijk gezegd dat ze de fede ratie in stand willen houden. Men heeft de verenigingen sterker willen maken en enkele taken van de NFC willen afzwakken. Men is nu aan het definiëren wat die taken zijn. Als je een opvolger niet kunt vertellen wat hij of zij moet doen, behalve lintjes doorknippen en speldjes opprikken, dan zul je niet veel geweldige kandidaten vinden. HT: 'Jan, je vindt het niet erg als ik zeg dat ik dat schandalig vind, drie weken voor jouw aftreden?' JvD: 'Ik heb het twee jaar geleden al aangekaart. Misschien is men er te veel vanuit gegaan dat ik wel afscheid zou nemen, maar toch zou terugkomen. Als een Heintje Davids.' HT:'Er schijnt een discussie gaande te zijn over het al dan niet aanstel len van een buitenvoorzitter. Als je iemand wilt hebben die niet die hartstocht heeft gebonden te zijn met de bedrijfstak - zoals Jan van Dommelen of JoachimWolff - dan zul je toch met de cheques moeten wapperen. Een buitenvoorzitter is prima, maar er moét toch kwaliteit binnen de bedrijfstak zitten.' Staat Jan van Dommelen daar open voor? JvD:'Natuurlijk laat ik de club niet in de steek. Ik help echter niet door te zeggen dat ik het een jaar opschuif. Voor alle duidelijkheid, ik blijf als exploitant lid van de exploi- tantenraad en vice-voorzitter van de UNIC.' Het zijn toch onzekere tijden voor de NFC. Wat zou er moeten gebeu ren? JvD:'Ik vind het in dit stadium belangrijk dat we consensus berei ken en behouden. Dat er bij filmver huurders en exploitanten respect en vertrouwen is voor elkaar. Lange tijd heeft het daar aan ontbroken. In de periodes waarin Paul Zonderland en Dirk de Lille voorzitter waren van de NVF is er een harmoniemo del ontstaan waarin we als partners in business afspraken hebben kun nen maken. Dat is in de afgelopen periode veranderd. Er zijn veel ver huurders bijgekomen en er is veel lawaai geweest binnen de NVF. Die zien de NFC als een exploitantenor ganisatie, hetgeen niet juist is. Die emotie zit zelfs zo diep dat men wil verhuizen om van die emotie af te komen. Dan heb je sterke bestuurs leden nodig om het weer in positie ve banen te leiden.' HT:'Op zijn minst curieus die emo ties. Men moet niet vergeten dat de toekomst rust op het verleden. Dat verleden was zeker niet slecht. De energie zou gericht moeten zijn op Het afscheidscadeau dat Jan van Dommelen van Wilco Wolfers namens de NFC overhandigd kreeg was een kunstwerk (hier op foto). Foto Fotégro, Egbert de Boer Tijdens de vergadering van de federatieraad van de NFC op dinsdag 26 november jongstleden werd Wilco Wolfers una niem gekozen tot voor zitter en penningmeester van de NFC.Wolfers zal de functies voor de duur van een jaar bekleden. Hij nam het voorzitter schap over van Jan van Dommelen, die werd benoemd tot erevoorzit ter van de NFC vanwege zijn verdiensten voor de brancheorganisatie. HOLLAND FILM NIEUWS 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 11