NVB Uitslag operateursexamen 12 Op 5 november jongstleden vonden in het Grand Théatre in Amersfoort de najaarsexamens voor operateurs plaats. Door Mary van den Brink Al in augustus begonnen de voor bereidingen voor het najaarsexamen van 2002. Wegens het grote aantal aanmeldingen was het een zware klus alle kandidaten in te roosteren. De examens moesten uiteindelijk een half uur eerder beginnen dan gebruikelijk, maar dankzij de flexibiliteit van de examinatoren konden alle examens toch worden afgenomen. Besloten is om voor het volgende examen een maximum aantal kandi daten toe te laten, dat wil zeggen dat voor het voorjaarsexamen (in april 2003) maximaal 45 kandidaten kunnen worden ingeschreven. Meer informatie hierover en over een eventueel tussentijds herexamen in januari volgt per post naar de des betreffende cursisten en werkge vers. Hoe zijn de examens verlopen? Voor dit operateurexamen waren in eerste instantie 69 personen inge schreven. Er zijn acht personen op het laatste moment afgemeld, drie personen zijn niet verschenen (zonder bericht van verhindering) en een persoon heeft zich op de dag zelf ziek gemeld. Totaal hebben 57 kandidaten deelgenomen aan het examen, waarvan dertig kandidaten zijn geslaagd. Negen kandidaten moeten terugkomen voor een her examen en achttien kandidaten zijn gezakt. A-diploma Geslaagd voor alle vakken: Mw. N. vd. Kroonenberg uit Amsterdam, N. Le uit Groningen, S. Russino uit Helmond, F.J. Kloppenburg uit Vlaardingen, F. Lindenburg uit Capelle a/d IJssel, C. Lambregts uit Roosendaal, mw.T.Wollenberg uit Bosch en Duin, P. de Groot uit Sprang-Capelle, A. Lemmen uit Groningen, S. Paludanus uit Alphen a/d Rijn, M. van Esse uit Amsterdam, J. Hulsbos uit Wageningen, W. Ulehake uit Eindhoven, G. Nieuwdorp uit Den Haag, mw.J. Kaiser uit Arnhem, H. Dil uit Landsmeer, S.Wagenvoorde uit Breda, E. Roeten uit Bennekom, R. Wapperom en mw. H. van Noordt uit Amsterdam. Geslaagd voor herexamen: Mw. D. Martinez uit Amsterdam, R. Somers uit 's-Gravenland, D. vd. Sande uit Amsterdam, Y. Rosenboom uit Zoetermeer, M. Meulens uit Utrecht, S. Gerbrands uit Ede en L. Duijnisveld uit Wateringen. B-diploma Geslaagd voor alle vakken: G. Bouwmeester uit Amsterdam en M. Gralike uit Nijmegen. Geslaagd voor herexamen: B. Masselink uit Doetinchem De NVB feliciteert hierbij alle geslaagde kandidaten met het behaalde resultaat! Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen, waaron der de examinatoren, directie en medewerkers van Jogchem's Theaters. Dankzij hen is deze dag weer prima verlopen! vervolg feature van pagina 11 een toekomst samen. Een verstands huwelijk is prima, de geschiedenis staat er bol van en het werkt goed. Zoals Jan al zei, een sterk bestuur is echt noodzakelijk.' Jan van Dommelen wordt geroemd om zijn dossierkennis en Hans Tijssen vanwege zijn uitste kende gevoel voor de lobby. Dat gaat hier straks weg? JvD:'Dat ben ik bij de exploitanten aan het trainen. Met Ad Weststrate hebben we een man die het in de lobby goed doet. Ik ben op zoek naar anderen die het op andere ter reinen kunnen oppakken. De exploitanten zijn daar heel bewust mee bezig. Het is jammer dat de verhuurders en hun bazen steeds sneller wisselen waardoor er geen continuïteit is. Aan kennis heb je alleen maar wat als je er wat mee kunt doen.' HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 12