Nieuwe geluiden techniek Dolby, marktleider in bioscoopgeluid, houdt de vinger constant aan de pols wat betreft de ontwikkelingen van digi tale cinema en digitaal geluid. Ook aan analoog geluid wordt nog gesleuteld, want nu de grondstof zilver eindelijk uit film- prints gaat verdwijnen, zal de geluidskwaliteit verbeteren. Door Frank de Neeve Het is immer amusant om mensen van Dolby bij paneldiscussies te horen wijzen op het belang van De DMA8 processor van Dolby. geluid, dat naast de beeldkwaliteit niet vergeten mag worden. Het is dan ook frappant dat Dolby onlangs THX-topman Dave Schnuelle binnenhaalde om een eigen digital imaging-afdeling op te zetten, waar mee de fabrikant zich voor het eerst op het gebied van beeld begeeft. Dolby concretiseert daar mee zijn eigen verwachting dat beeld en geluid in het digitale tijd perk onlosmakelijk met elkaar ver bonden zullen zijn, in plaats van dat de geluidsmix pas in het laboratori um bij het beeld wordt gevoegd. Hoewel de digitale profeten na de release van StarWars Episode II weer een stuk stiller zijn, blijft het voor Dolby noodzakelijk om de vin ger aan de pols te houden. Een recent product van de fabrikant, de DMA8, bewijst dit. Met deze proces sor is het mogelijk om verschillende soorten digitaal geluid te verwer ken, die dus allemaal door dit ene apparaat kunnen worden gedeco deerd. Het feit alleen al dat de DMA8 ontwikkeld is, bewijst dat het met standaardisering nog steeds slecht is gesteld. film zonder zilver kan echter alleen met een rode toonlamp worden gedraaid. Hoewel veel exploitanten hun apparatuur hiervoor al geschikt hebben gemaakt, was het lang erg stil rond deze kwestie. Op de vorige ShoWest vakbeurs deed - misschien juist daardoor - zelfs het verhaal de ronde, dat de omschakeling hele maal van de baan zou zijn. Onlangs echter besliste NATO, de Amerikaanse organisatie van bios coopeigenaren, dat haar leden per juli 2003 de switch gemaakt moeten hebben. Het lijkt waarschijnlijk dat daarna de eerste prints nieuwe stijl snel zullen volgen. Voorlopig wor den er eerst prints met een magen ta geluidsspoor gedistribueerd, dat door alle toonlampen gelezen kan worden. Pas als wereldwijd de switch is gemaakt, zal het zilvervrije cyaan geluidsspoor zijn intrede doen. Zilver Al langere tijd is er in de bioscoop wereld sprake van een omschake ling naar rode, analoge toonlampen. Dit is nodig omdat verschillende partijen, waaronder Kodak, Dolby en Technicolor, zilver uit het productieproces van film willen ver bannen. Zonder zilver is de productie goed koper, komen er min der schadelijke stof fen in het milieu en klinkt, naar men zegt, het geluid beter. Een Roodlicht toonlamp Voor meer informatie zie: www.dolby.com, www. dyetracksorg www. smpteorg HOLLAND FILM NIEUWS - 1 3

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 13