Kennismakingsgesprek met Michael Lambrechtsen, directeur NVF feature 2 Na een turbulente tijd lijkt de rust binnen de Nederlandse Vereniging van Filmverhuurders (NVF) weer te zijn terugge keerd. Aan de begin september aangestelde directeur Michael Lambrechtsen de schone taak om de aangesloten filmverhuur ders duidelijk te maken wat een brancheorganisatie voor hen kan betekenen. 'Het moet goedkoper zijn dan wanneer je het individueel doet.' Record Shop aan het testen met de verkoop van de specials. Als Free Record Shop besluit om in 2003 meer special editions te gaan ver kopen zal dit een grote impuls bete kenen voor de verkopen. Handling Nadat vorig jaar de uitgifte van de bioscoopbon al was verhuisd naar Desk Services, vindt sinds kort ook de inname plaats bij deze professio nele handlingsorganisatie. Hierdoor zal de logistiek en de administratie verder geoptimaliseerd worden. Dit betekent dat snelle levering van bonnen aan de verkooppunten en b-to-b afnemers gegarandeerd is, als mede snelle verwerking en afreke ning van de ingenomen bonnen. Bedankje Bedankje voor verkooppunten en relaties Als blijk van waardering voor hun bijdrage aan het succes van de Nationale Bioscoopbon hebben we alle verkooppunten en een aantal relaties voor de Kerst wat mokken gegeven voor 2003.Wat ons betreft blijft het hierbij, wat mokken betreft. We verheugen ons dan ook met u op een bon 2003- Frank Smit is commercieel mana ger van de Nationale Bioscoopbon Door Jeroen Huijsdens Als er bij de Vereniging van Filmverhuurders in de afgelopen periode iets duidelijk werd, dan was het wel dat men de voordelen van het lidmaatschap van de branche vereniging beter in beeld en behar tigd wilde zien. Voor mensen die het reilen en zeilen van de vereni gingen aangesloten bij de NFC ook maar enigszins kennen, was het geen grote verrassing dat na de NVB ook de NVF op zoek ging naar een directeur. Of het een speling is van het lot valt te betwijfelen, maar waar NVB directeur Wim Stolwerk zijn sporen verdiende aan de (video)verhuurkant, daar liggen de wortels van verhuurdersdirecteur Michael Lambrechtsen juist aan de bioscoopkant. Hoe is de carrière van Michael Lambrechtsen begonnen? 'Na mijn schooltijd wilde ik eigen lijk naar de Filmacademie. Ik werd daar glansrijk afgewezen, omdat ik geen artistieke ambitie had. Ik wilde productie doen, maar dat bestond toen nog niet. Er werden alleen mensen opgeleid die Fellini wilden worden. Aan mensen met organisa tietalent hadden ze totaal geen behoefte. Geen Filmacademie, dus rechten studeren. Tijdens mijn stu die kwam ik in aanraking met aller lei vormen van podiumkunsten. Je leert veel mensen kennen en toen werd ik op een gegeven moment gevraagd productieleider te worden van een film van Jos Stelling. Ik vond de filmwereld op dat moment veel interessanter dan het vak rechtsgeleerdheid. Op het moment dat Jos besloot om ook nog een bioscoop te beginnen dacht ik echt: "ik kan beter dit blij ven doen, want dit is veel leuker." Zo werd ik Jos' eerste betaalde 1 6 - HOLLAND FILM NIEUWS All For One, One For All

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 16