Michael Lambrechtsen. Foto Jeroen Huijsdens kracht. De bouw van het theater gebeurde met technische hulp van het toenmalige Tuschinski concern. Ronnie Gerschtanowitz vond het kennelijk leuk wat Jos deed en steunde hem in zijn plannen. In die tijd mocht je niet zo maar een bios coop beginnen. Daar moest je toe stemming van de Bioscoopbond voor hebben. Ik heb vijf jaar bij Jos gezeten. We hebben twee speelfilms gemaakt, een theater gebouwd en een café gerund. Toen ik negenen twintig was dacht ik: "wat nu?"Aan de productiekant werd in Nederland werkelijks niks verdiend. Ik moest mijn heil elders zoeken om een beter belegde boterham te kunnen verdienen.' Toen maakte je de overstap naar de muziekindustrie? 'Ja, in 1979. In de muziekindustrie werden er op dat moment astrono mische bedragen verdiend met rela tief geringe inspanningen. Ik wilde mijn managementkwaliteiten daar wel voor inzetten. Na voor diverse productiebedrijven gewerkt te heb ben kwam ik in 1986 uiteindelijk terecht bij Bolland Bolland. Daar heb ik acht jaar gezeten als general manager. Ze hadden toen wereld wijd een succes met Falco (Jeanny, Rock Me Amadeus, red.). Na enige tijd werd ik gevraagd een branche vereniging voor producers te lei den. Er waren wat conflicten met de overheid. Het belangrijkste was dat ze geen aandeel kregen in de net in werking getreden Wet Naburige Rechten. Iedereen kreeg zijn aandeel, van de artiest tot de platenmaatschappij, maar de producer kreeg niks. Die groep had daar wel belang bij, dus richtten ze een branchevereniging op. Ik zat bij Bolland Bolland en had een rech- tenachtergrond. Ze vonden dat ik dat maar moest doen en ik vond het buitengewoon leuk.' Wat was het watje zo aantrok? 'Het is hetzelfde wat mij hier bij de NVF zo aanspreekt. Het is een sport, een uitdaging om het collec tieve te laten overheersen boven het individuele belang. Als je geen centraal middelpunt, geen centrale persoon hebt die dat voor zijn reke ning neemt, dan gaat dat niet echt goed lukken.' Kan een branchevereniging alleen daardoor succesvol zijn? 'Natuurlijk! Als je een verenigings bestuur hebt dat bestaat uit de leden zelf, dan is dat bestuur per definitie niet in staat om het collec tief belang uit te dragen. Ze kunnen het wel bedenken en verwoorden, maar daar houdt het dan vaak mee op. Ze zullen altijd van dubbele agenda's worden beticht. Het uitdra gen van het beleid, het vasthouden van de collectieve richting is bij uit stek de taak van de directeur. Als ik het uitdraag, of liever gezegd, als de directeur het uitdraagt, dan is het HOLLAND FILM NIEUWS 17

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 17