NFC Marketing: alive kicking RED DRAGON IN ZEVENAAR NFC Marketing Ondanks dat NFC Marketing een jaar geleden in zwaar weer verkeerde, bestaat zij wel nog steeds. 'Ook al is het mes er stevig ingegaan, we hebben toch voor continuïteit kunnen zorgen', zo zegt NFC Marketing voorzitter Wilco Wolfers. Door Jeroen Huijsdens December 2001. De signalen wor den steeds sterker dat het wel eens helemaal afgelopen zou kunnen zijn met NFC Marketing. Daarmee zou er een einde komen aan bijna tien jaar collectieve marketing. Uiteindelijk worden de geruchten de kop ingedrukt. In Holland Film Nieuws van juni (nummer 46) maakte de marketing voorzitter Wilco Wolfers duidelijk dat NFC Marketing wel degelijk blijft bestaan. Zij zal zich alleen richten op enkele kernactiviteiten en veel activiteiten ter zijde schuiven. Maar opdoeken, zeker niet! Nu twaalf maanden later kijken we met Wilco Wolfers terug op die periode en praten we bij over de huidige stand van zaken. 'Het verhaal is heel simpel. We heb ben de boel flink moeten saneren nadat duidelijk werd dat de branche minder middelen aan collectieve marketing wilde geven. Wij hebben toen eerst de spaghetti aan activitei ten ontrafeld en de leden voorge legd wat ze nu wel en niet geconti nueerd wilden zien', aldus Wilco Wolfers.'Het doel was om het bud get te verlagen, maar er tevens wel voor te zorgen dat de activiteiten die goed lopen en waar iedereen waarde aan hecht te continueren.' Deze operatie voltrok zich in grote De eigenaren van bioscoop Movie Unlimited in Zevenaar laten geen kans onbenut om hun bioscoop onder de aandacht te brengen. Bedachten ze eerder al een Signs-zctie met popcorn, voor Volle maan zetten ze een imposant zeiljacht voor de bio scoop neer. Opmerkelijk was zeker ook de actie die Albert Schoenmaker en collega's bedachten voor Red Dragon. Dankzij de medewerking van Léxtremiste konden bezoekers in de bioscoop een tatoeage a la Ralph Fiennes laten aanbrengen. stilte.Alleen de echte insiders kre gen mee hoeveel moeite het kostte om de boel niet alleen op de rails, maar ook in beweging te houden. De nationale 2 voor 1 actie met Procter Gamble en Albert Heijn moest immers wel gewoon door gang vinden. Naast het continueren van de kern activiteiten wilde NFC Marketing juist ook meer duidelijkheid. 'Filmeducatie is er een goed voor beeld van. Het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (NIF) doet nu enkele dingen die NFC Marketing voorheen deed.' Heldere afspraken maken met de partners waar je mee samenwerkt, dat is de essentie van het betoog van Wolfers. Dat bete kent ook vooruitkijken en naden ken over de toekomstige uitvoering en ondersteuning van de activitei ten. Het laatste punt dat centraal staat in het betoog van Wolfers is samen werking. 'De branche mag trots zijn op de bijzondere samenwerking met Air Miles en bioscoop.nl, waar in een belangrijke rol is weggelegd voor John van de Burg (Indoor Media). Maar natuurlijk mag ook de samenwerking met CJP in dit rijtje niet ontbreken. Het is overigens goed om te vermelden dat er momenteel met Procter Gamble en Albert Heijn wordt gesproken over de wijze waarop we de 2 voor 1 actie kunnen herhalen. We bekij ken met z'n drieën hoe we daarin verdere verbeteringen kunnen aan brengen.' HOLLAND FILM NIEUWS - 21

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 21