Extra aandacht voor Air Miles en bioscoop.nl NFC Marketing sb» Reserveer voortaan je A bioscoopkaarten met Air Miles! ww.bioscoop.nl ™OOD fCoop ie o «gerot» fflmlcaartie met 22 In de laatste maand van het jaar zet NFC Marketing nog enkele middelen in om de actie met Air Miles en bioscoop.nl nog even wat meer bekendheid te geven. door Ida Borman Decemberpromotie Air Miles Filmlijn We zijn alweer halverwege de druk ke decembermaand. Een maand met een zeer aantrekkelijk en gevarieerd filmaanbod én een maand met naar verwachting veel bezoekers! Voor NFC Marketing een aanleiding om de Air Miles Filmlijn wat meer onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Juist in deze peri ode bevindt zich onder het publiek een aanzienlijke groep die enkel in december de bioscoop bezoekt. Door deze bezoekers te wijzen op de Air Miles Filmlijn, willen we het gebruik van de Air Miles voor film- kaartjes op doordeweekse dagen verder stimuleren. Vijf seconden billboard Vanaf begin december heeft NFC Marketing een vijf seconden billboard ingezet (35 mm dia) dat Shell. Verder stuurt Air Miles nog twee digitale mailings uit naar haar spaarders. Ook voor 2003 heeft NFC Marketing samen met Air Miles en Indoor Media plannen om de bekendheid van de Air Miles Filmlijn verder te verhogen. Zo heeft Air Miles inmiddels toegezegd Voor 750 Air Miles genieten van de mooiste films! WWW.bi0SC00p.nl ówó^rrfs"1 De Air Miles raamsticker voor bioscopen HOUYWOOO 0*WE«j| SCEftfE NFC Marketing zet een vijf seconden billboard in ter promotie van de Air Miles actie en bioscoop.nl vertoond wordt na het trailerblok. Dit billboard brengt op creatieve wijze de Air Miles boodschap over en stimuleert de bezoekers om naar www.bioscoop.nl te surfen. Een groot aantal bioscopen werkt mee aan de vertoning van dit billboard. Ter versterking van de boodschap worden raamstickers geplaatst bij de diverse deelne mende bio scopen. Overige activiteiten In deze laatste maand van het jaar wordt de Air Miles Filmlijn ver meld in het magazine Via mee te werken aan een aantal in- en outdoor campagnes (zowel natio naal als regionaal). bioscoop.nl ruim 750.000 page views, 125.000 unieke bezoekers! Sinds oktober kunnen Air Miles spaarders hun filmkaartjes ook via het Internet reserveren, via de site www.bioscoop.nl. Inmiddels heeft de site ruim 750.000 page views en 125.000 unieke bezoekers. De site bevat, naast de mogelijkheid van online reserveren, ook informa tie over het actuele filmaanbod. Het aantal Air Miles reserveringen is inmiddels, mede door deze extra service, gestegen. Ida Borman is marketing manager van NFC Marketing HOLLAND FILM NIEUWS fUR MILES HLMUJN

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 22