24 De cursus biedt technieken die het werk voor de bioscoopmedewerker kunnen veraangenamen. Illustratie HIHAA Productions Het eerste punt ligt het meest voor de hand. Als het personeel is getraind op bepaalde situaties dan weet men beter hoe te handelen, waardoor erger kan worden voorko men. De medewerker voelt zich zekerder, en dus veiliger, en door de√ęscalatie blijft de sfeer bij de kassa of in de bioscoop plezierig waardoor andere bezoekers zich niet onveilig hoeven te voelen. Het tweede punt is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. Het ontstaan van een klacht moet waar mogelijk worden voorkomen, maar als er toch een klacht komt - en die komt er natuurlijk altijd - dan is het van groot belang hoe deze wordt afgehandeld. Het gaat dan niet zozeer om het gedrag van de klant, als wel om het gedrag van de mede werker. Of de klant zich agressief gedraagt is eigenlijk van secundair belang. De bioscoopmedewerkers zijn professionals, de klanten zijn dat niet! Een klant die een klacht heeft, die naar zijn gevoel niet goed wordt afgehandeld, kost meer geld dan meestal wordt verondersteld. Dit geldt voor de agressieve klant, maar ook voor de klant die met stille HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 24