NICAM gaat Europese classificatie voor video games verzorgen Huizenga denkt ook aan de jeugdige bezoeker Jan van Dommelen zoekt: NBB jaarverslagen over de jaren 1947, 1964 en 1981 Wie heeft nog een exemplaar beschikbaar? Ruilen is mogelijk. janvandommelen@jtbioscopen.nl De interactive Software Federation of Europe (ISFE) heeft het NICAM aangewezen als instituut voor de uitvoering van het nieuwe, uniforme Europese classificatiesysteem voor games en computerspellen. Het heeft een jaar geduurd om overeenstem ming te bereiken over de opzet van het nieu we systeem dat waarschijnlijk PEGI genoemd gaat worden: Pan-European Game Indicator. De Engelse brancheorganisatie ELSPA was eveneens kandidaat voor het contract. Het bestuur van ISFE heeft echter met grote meer derheid de voorkeur gegeven aan het NICAM. Kijkwijzer, de door het NICAM ontwikkelde classificatiesystematiek, staat model voor de opzet van de Europese gtfraeclassificatie. Het NICAM gaat voor dit Europese project samenwerken met de Engelse Video Standard Counsil, een instituut dat jarenlange ervaring heeft met het classificeren van video's en videogames. De VSC gaat als NICAM-agent in Engeland fungeren. Naar verwachting zullen de eerste games üi de eerste helft van 2003 met de nieuwe classificatie op de Europese markt komen IUIZENGA GROUP 36 zitjes in één systeem makkelijk opstapelbaar verrrijdbaar eenvoudig op te bergen Manitobadreef 7 - Postbus 9434 - 3506 GK - UTRECHT Telefoon: 030 - 261 3913 - Fax: 030 - 261 67 68 www.huizenga.nl - E-mail: info@huizenga.nl HOLLAND FILM NIEUWS - 39

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 38