leader 2003 'De toekomst rust op het verleden', zegt iemand die ik bewonder, in deze laatste editie van HFN van dit jaar. Laten we eens kijken. Er vol trekt zich een interessante discussie over het vertonen van een commer ciële film in een gesubsidieerd film theater, de belangenverenigingen NVB en NVF kondigen een nieuwe koers aan, een nieuw betaalmiddel doet zijn intrede, er zijn meer bioscoopbezoeken, maar minder bioscoopbezoekers, het Filmfonds komt met een nieuw initiatief, dit keer om documentaires te steunen, een buitenlandse bioscooponderne ming verliest ondernemingslust door Nederlandse bureaucratie, de Oscars kennen terechte winnaars en onterechte verliezers, de Nederlandse filmproductiesector wordt wanhopig van het ontbreken van duidelijke steun vanuit Den Haag, de nationale 2 voor 1 actie is zeer succesvol, op diverse beurzen wordt beloofd dat Digital Cinema er nu echt aankomt, het ontbreekt The Lord of the Rings; The Two Towers aan brede steun om fors te investe ren in collectieve marketing, er wordt een groeiend aantal educatie ve projecten ontwikkeld, Nederlandse familiefilms trekken volle zalen, er worden heel wat liters cola en bekers popcorn ver kocht, niet alleen filmverhuurders en exploitanten, maar ook exploi tanten onderling houden er ver schillende ideeën op na hoe uitbrei ding van het aantal doeken (in bepaalde steden) gerealiseerd moet worden, er worden diverse nieuwe directeuren benoemd, filmfestivals mogen op grote aantallen bezoekers rekenen, de omzet van de Nationale Bioscoopbon blijft groeien, Bio- Kinderrevalidatie blijft zich - met steun van het filmbedrijf - inspan nen voor gehandicapte kinderen en jongeren, diverse kopstukken uit het film- en bioscoopbedrijf leggen hun functie neer én er worden heel veel films met heel veel kopieën uit gebracht. En? Heeft 2002 ons laten zien wat 2003 en de jaren die daar op volgen, gaan brengen? Ik denk van wel. Heeft de eerder geciteerde persoon toch gelijk. Namens het voltallige team van Holland Film Nieuws wens ik u voorspoedige feestdagen en een goed, gezond en wijs 2003! Jeroen Huijsdens Eindredacteur Santa Clause 2 HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 3