Jordi Wientjes: 'We proberen onze mensen zo te equiperen, dat ze kunnen signaleren, hé, deze gast heeft een ander benaderingspatroon nodig. Op de eerste etage zit de boekhou ding. Everard van de Vlasakker, Petra Windhouwer en Hetty Woudenberg verwerken jaarlijks 4.000 facturen, nog afgezien van de filmhuur factu ren. Het wekelijks tellen van film en actiebonnen wordt verzorgd doorYvonne, de vrouw van Everard, die dit thuis doet. Miranda Walet,Alice Schreuder en Marcel van Beek openen wekelijks de weekpost en controleren de kas- staten. Zij verzamelen de manage mentinformatie van de buffetomzet- ten en worden nogal eens gebeld door ongeduldige theatermedewer kers over hun buffetprovisie. Begrijpelijk, want de buffetprovisie maakt een aardig onderdeel uit van hun loon, maar het kost nu eenmaal wat tijd om dat zorgvuldig te bere kenen. Steve Vollmer is als hoofd van de administratie sinds 1 augustus ver antwoordelijk voor de controle op alle financiële handelingen. 'Je hebt zoveel verschillende betalingsme thoden zoals Internetbetalingen en Air Miles, naast de traditionele bios coopbonnen. Dat vereist een grote nauwkeurigheid bij de administra tie .'Afwezig in verband met ziekte is RenéTap, assistent van het hoofd van de administratie. Chantal Zijlmans is ook nog maar kort in dienst, sinds januari. Ze is ooit begonnen bij Minerva als PR marketing assistent in Cinema Palace in Haarlem. Ze werkt nu als Jordi's secretaresse en is verant woordelijk voor de kindervoorstel lingen, aanspreekpunt voor de leve ranciers en coördinator van de Ondernemingsraad Wetgeving Op zolder tref ik Gerard Vunderink en Berend Jan de Wilde aan. Als regiomanagers zijn zij de schakel tussen de directie en het personeel in de theaters. Berend Jan is vooral een horecaman, Gerard meer de technisch expert. Hun werk bestaat vooral uit communicatie, coaching en sturen. Dat gebeurt bilateraal, in functionerings- en exploitatiege- sprekken, en concernbreed met kaderdagen, regio-overleggen en productpresentaties. Gijs Kramer bestiert al 38 jaar de personeelsadministratie, in zijn een tje. Steve Vollmer is tegenwoordig verantwoordelijk voor de financiële kant. De personeelsadministratie is een lastige taak, want de overheid wil nog wel eens de wetgeving ver anderen. Na de Flexwet is nu de Wet Poortwachter in werking getre den. Dat geeft de werkgever meer verantwoordelijkheid voor langdu rig zieke medewerkers en moet in voorkomende gevallen een reïnte- gratieplan opstellen. Met een ziekte verzuim van 3% valt het nog wel mee. Gijs houdt, naast de bedrijfslei ding en de ARBO-dienst, ook regel matig zelf de vinger aan de pols. Publiciteitsmedewerkster Suzanne van de Haar demonstreert haar nieuwste grote project: de unieke last-minute-korting per SMS, een van de vele ideeën van Jordi Wientjes. CMG bost de faciliteit. Suzanne houdt goed in de gaten dat de berichtjes op tijd verstuurd wor den, anders heeft de actie geen zin. Het loopt nog niet echt denderend, maar het nieuwe snufje is nog maar een paar weken in bedrijf. Cannes Terug op de begane grond tref ik Peter van der Stap aan in de kamer pal naast die van Jan van Dommelen. Een echte oudgediende in het bioscoopvak, afkomstig van de Groningse bioscooponderne ming Grobion. Sinds jaar en dag is hij Van Dommelens rechterhand bij de booking en dé connectie tussen filmverhuurders en de bioscopen van Jogchem's. Tot slot kom ik terecht in het hart van Jogchem's Theaters B.V, het secretariaat. Sinds elf jaar is Judith Vulto de spil van het bedrijf, secre taresse van Jan van Dommelen en assistente filmprogrammatie. Maar Judith fungeert ook wel als vraag baak van collega's in den lande op zoek naar de weg in Cannes. Sinds de geboorte van haar zoon Tom werkt Judith parttime en sinds kort wordt zij bijgestaan door Deborah de Voogd. Na bijna vier uur sta ik weer in de enorme tuin van de villa, die overi gens wordt onderhouden door de gebroeders Teus en Adrie Both. Het is duidelijk: de gastvrije benadering in de bioscoop wordt ook op het hoofdkantoor gepraktiseerd. Nog even geniet ik van de rust in Bunschoten. HOLLAND FILM NIEUWS -45

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 44