Bio sluit jubileumjaar succesvol af Bio-Kinderrevalidatie In het Amsterdamse Pathé Tuschinski theater vond vrijdag avond 15 november jongstleden de première plaats van Pietje Bell. Het was de laatste activiteit die in het teken stond van het 75-jarig jubileum van Bio-Kinderrevalidatie. Einde collec te 48 Door Jeroen Huijsdens De feestelijke première was niet alleen voor de makers van de film en de distributeur een succes, maar ook voor Bio-Kinderrevalidatie. Na Paula Smid (rechts) neemt het Loenatik- pakket in ontvangst van Bep Brul (Karen van Holst- Pellekaan). Haar man bracht een bod uit op de ontmoeting tijdens de filmveiling omdat Paula hele maal weg is van Loenatik en Bep Brul. Foto Tanja van Rooden afloop van de voorstelling kreeg directeur Willem van Tuyll van Serooskerken van Buena Vista International directeur Eline Danker namelijk een cheque ter waarde van 40.000 Euro. Een prachtige financië le bijdrage voor het werk van Bio- Kinderrevaldiatie. Het geld zal wor den gebruikt voor de inrichting - onder andere met audiovisuele middelen - van een multifunctioneel gebouw op het terrein van Bio. Kunstgala Het was niet het enige goede nieuws voor Bio-Kinderrevalidatie in die week. Het Kunstgala, dat een dag eerder plaatsvond, was ook al zo'n succes. Onder leiding van Max Hemelraad, directeur van het vei linghuis Sotheby's, werden allerlei kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars en andere aardigheden geveild. De opbrengst zal worden gebruikt voor de noodzakelijke renovatie van de paviljoens bij Bio- Kinderrevalidatie waar vele families hun vakantie doorbrengen. Internet Hoewel Bio op veel enthousiaste reacties uit het filmbedrijf kon reke nen en het aantal bezoekers van de Internetveiling volgens Ricardo.nl groot was, bleef de opbrengst achter bij de ver wachtingen. Er zal wel bekeken worden op welke wijze en met welke part ners er tot her haling kan wor den overgegaan. voorbij. De laatste collecte van vorig jaar betekende het einde van een lange traditie. De ontwikkelingen in de bioscoop maken de belasting van het collecteren te groot. Bio heeft er in het overleg met de vereniging van bioscoopexploitan ten (NVB) op aangedrongen dat het contact met het publiek behouden blijft. Ter vervanging van de collecte wordt gekozen voor een nieuwe aanpak. Een aansprekende montage van oude en nieuwe Bio-collecte- films zal van 19 december tot en met 15 januari in een groot aantal bioscopen worden vertoond. Het filmpje wordt ondersteund door een actie met Boomerangkaarten in de bioscoopfoyers. Met deze kaart kan de bezoeker een bedrag ten bate van Bio storten. Alle inzenders dingen mee naar prijzen, variërend van een weekend Disneyland Parijs, Warner Bros. Movieworld en bios coopbonnen. De Bio-collecte is na vele jaren Het Kunstgala vond plaats in de Passengers Terminal Amsterdam. Foto Guus Baks HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 47