inhoud HET EINDE VAN EEN TIJDPERK ONE, ONE FOR ALL Met het terugtreden van Jan van Dommelen en Hans Tijssen als respectievelijk voorzitter en algemeen secretaris van de NFC lijkt er een einde gekomen te zijn aan een markante peri ode voor de brancheorgani satie. Holland Film Nieuws sprak met beide heren om terug te kijken op de afge lopen jaren, maar ook om even stil te staan bij de woeste wateren waarin de NFC zich momenteel lijkt te bevinden. Na een turbulente tijd lijkt de rust binnen de Nederlandse Ver eniging van Filmverhuurders (NVF) weer te zijn teruggekeerd. Aan de begin september aangestelde directeur Michael Lam- brechtsen de schone taak om de aangeslo ten filmverhuurders duidelijk te maken wat een brancheor ganisatie voor hen kan betekenen. 'Het moet goedkoper zijn dan wanneer je het individueel doet.' Michael Lambrechtsen. Foto Jeroen Huijsdens leonardo dicaprio tom hanks 9e jaargang nummer 49 - December 2002 Holland Film Nieuws, het magazine voor het film- en bioscoopbedrijf Uitgever Stichting Holland Film Land Eindredacteur Jeroen Huijsdens Bladcoördinator Riet Zegers Medewerkers Anne Marie van Vollenhoven Lucia Alleman Frank de Neeve Ida Borman Frank Smit Frank van der Putte Mary van den Brink Willem van Deursen Hans Pos Dirk de Lille Beeldredactie Conny Huijsdens Illustraties HIHAA Productions, Fred Koolhof Berend Jan Kompanje Advertenties Riet Zegers Redactiecommissie Ad Weststrate (blad manager) Anne Marie van Vollenhoven Hans Pos Vacature Redactieadres Van Eeghenstraat 34 1071 GH AMSTERDAM Telefoon: 020-6793843 Fax: 020-6732963 e-mail: hfn@worldonline.nl Abonnementen: 020-6793843 Vormgeving drukwerkbegeleiding Kick Berg Partners Amstel 79 1018 EK AMSTERDAM Telefoon: 020-6263431 Fax:020-6205031 e-mail: studio@kickberg.nl Hans Tijssen en Jan van Dommelen. Foto Jeroen Huijsdens vanaf 6 februari in de bioscoop Holland Film Nieuws is een uitgave van de Stichting Holland Film Land in samenwerking met NFC Marketing. Het magazine is bedoeld voor alle medewerkers van de leden van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Associatie van Nederlandse Filmtheaters (ANF) en de overige aan de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie gelieerde organisaties, betrokkenen en belangstellenden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder bronvermelding en uitdrukkelijke goedkeuring van de eindredacteur. Aan artikelen en/of uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 4