Het afscheidsinterview met Jan van Dommelen en HansTijssen Het einde van een tijdperk feature Met het terugtreden van Jan van Dommelen en Hans Tijssen als respectievelijk voorzitter en algemeen secretaris van de NFC lijkt er een einde gekomen te zijn aan een markante peri ode voor de brancheorganisa tie. Holland Film Nieuws sprak met beide heren om terug te kijken op de afgelopen jaren, maar ook om even stil te staan bij de woeste wateren waarin de NFC zich momenteel lijkt te bevinden. Hans Tijssen en Jan van Dommelen. Foto Jeroen Huijsdens Door Jeroen Huijsdens Dinsdag 26 november jongstleden trad Jan van Dommelen tijdens de NFC Federatieraad af als voorzitter van de NFC en trad hij tevens terug uit het bestuur van de brancheorga nisatie. Vrijwel tegelijkertijd legde ook algemeen secretaris Hans Tijssen zijn functie formeel neer. Ruim twintig jaar zaten zij met elkaar in het Hoofdbestuur van de Nederlandse Bioscoopbond (NBB) die later transformeerde tot de NFC. De laatste tien jaar werkten zij intensief samen. Het einde van een bijzonder tijd perk? HansTijssen (HT):'Een tijdperk in ieder geval. Het was een vreselijke tijd om te beginnen, maar toen waren we nog jong en konden we het wel aan. De mentaliteit was heel anders, de mentaliteit van Nederland, van de leden, van het bestuur, van de commissies. We wil den er toen met z'n allen tegenaan. Ik ben bang dat het nu toch weer een beetje eilandjes aan het worden zijn.' Die mening wordt gedeeld? Jan van Dommelen (JvD):Tn juli 1970 kreeg ik mijn eerste functie bij de Bioscoopbond in de Commissie van Geschillen. Aangezien mijn vader mij had geleerd altijd alles te lezen wat er binnenkwam was ik gelijk getuige van de eerste herstructureringen die er plaatsvonden. Langzaam maar zeker groei je door via alle afdelin gen, commissies, verenigingen. Laat ik zeggen dat ik heel wat heb mee gemaakt'. Kunnen jullie de sjeer van die periode oproepen? JvD:'Er waren destijds twee perso nen die lange tijd niet in het hoofd bestuur mochten. Dat had twee redenen. Ze waren te eigenwijs en hadden allebei geen filmhuur- schuld. Het waren Fred Denker en Jan van Dommelen. Wij accepteer den niet dat bestuurders geen ant woord gaven.Toen hebben we al zitten kneden om veranderingen te kunnen doorvoeren. Je moet wel beseffen dat er in die tijd sprake was van een buyers market. De filmverhuurders in het bestuur had den daarmee een drukmiddel in handen.' HT:'Die cultuur erfden wij.' JvD:'En een failliete boedel! Om het te veranderen zijn we van dat oude instituut met al die reglementen afgestapt. Het was allemaal erg pro- 8 - HOLLAND FILM NIEUWS p

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 8