Get Ready for O.D.S, techniek Terugblik op Cinema Expo 'There's a lot going on, just nothing that's public.' Met deze zin is de laatste editie van de Cinema Expo in de Amsterdamse RAI samen te vatten. De zoektocht naar die zo moeilijk te formuleren d-cinema standaard wordt nu lauw warm. Producenten complimenteren elkaar voortdurend over de samenwerking, maar ondertussen weet men ook dat het niet anders kan. Voorlopig moeten de bioscoopbezoekers het echter stellen met 'Other Digital Stuff' (O.D.S.). Frank Bruinsma Zo rondwandelend over de trade shoiv viel er eigenlijk weinig lekkers te vinden, als we de lunch even niet meetellen. Op de openingsdag werd tijdens het tech nisch seminar 'Global Update on Digital Cinema' namelijk nogmaals duidelijk dat de hele industrie ervan overtuigd is dat d-cinema er komt. De eeuwige vraag 'wanneer?' werd nog niet beantwoord. Een van de belangrijkste ontwikke lingen op d-cinema gebied is de formatie van DCI. In deze Digital Cinema Initiatives zitten de zeven grootste filmstudio's. Zij zijn nood gedwongen tot intensieve samen werking overgegaan, omdat alleen zo succes kan worden behaald. Alhoewel 2K-resolutie vandaag de Cbristie's nieuwste DLP cinemaprojector is er klaar voor. dag top of the bill is, onderzoekt DCI of de lat niet op de dubbele hoogte moet liggen.Topman Chuck Goldwater beloofde dat DCI in janu ari 2004 haar handleiding voor een technische standaard klaar zal heb ben. Organisaties zoals SMPTE (Society of Motton Picture and Television Engineers) kunnen dan verder met het uitwerken van hun 'specifications for d-cinema stan- dards'. Het DC-28 technologisch comité is erg populair; er zijn al ruim 125 leden, waaronder bedrij ven, instanties en organisaties. Een van de grootste uitdagingen voor DC-28 is het ontwikkelen van een betaalbare technologie. Anders namelijk dan in consumentenelek tronica is de afzetmarkt stukken kleiner, zodat de R&D-kosten op minder verkoopaantallen moeten worden terugverdiend. Uiteindelijk zal SMPTE een 'engineering gnideline' voortbrengen waarop fabrikanten van onder andere projectie-, beveiligings-, compressie- en distributieapparatuur van digitale cinema zich kunnen richten. 'Zeer waarschijnlijk wordt er een matrix van standaarden gedefini eerd, voor elke toepassing een. Je kunt een zaal met 1.500 stoelen namelijk niet vergelijken met een van 150 stoelen, zoals die in Europa meer voorkomen', zei John Graham van BKSTS (British Kinematograph Sound and Television Society). Ook benadrukte hij dat d-cinema vooral 'méér cinema' moet beteke- 10 HOLLAND FILM NIEUWS

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 14