Wolff wil multiplex in suikerfabriek op locatie nen, al is nog niet helder geworden wat dit dan inhoudt. D-cinema moet in elk geval gaan concurreren met andere vormen van entertainment en meer te bieden hebben dan home-DVD-setjes die nu toch ook al een echte 'vette thuisbioscoop-expe- rience' kunnen opwekken. Maar met de eventueel gestelde 4K-reso- lutie gebruikerseis van DCI zou 'het theater' weer kunnen winnen. D-cinema versus e-cinema Momenteel worden de in ontwikke ling zijnde technische standaarden getest op het Entertainment Technology Centre in Hollywood, waar een Digital Cinema Laboratory is opgezet. Hier test men niet alleen de nieuwe projec tiestandaarden, maar tevens de codeer- en decodeertechnieken om de distributie en opslag van d-cinema vooral ook veilig te laten verlopen. Een van de grootste pro blemen is namelijk het gevaar van piraterij, want met een beetje han digheid kan iedereen illegaal fllm- kopieën van Internet afhalen. Alleen deze gedachte al, maakt de zeven grote studio's erg bang. En terecht! Jan van Dommelen van UNIC (Union of International Cinema's) ziet de komst van DCI als een sprong voorwaarts en hij haalde tijdens het technisch seminar dan ook opgelucht adem. Maar de vraag blijft wie d-cinema gaat betalen. Alleen technische problemen oplos sen is niet voldoende. Het blijft een samenspel van: 1) technische standaard, 2) kwaliteitsnorm en 3) financiering. John Fithian van de Amerikaanse National Association ofTheatre Owners (NATO) was het met Van Dommelen eens dat d-cinema meer moet bieden dan het huidige 35mm. Samen vertegenwoordigen UNIC en NATO de meerderheid van de bioscoopexploitanten in de wereld. Samen zijn zij uitgenodigd door DCI voor een open discussie over alle aspecten van d-cinema. Zo kan de bioscoopexploitant indirect toch helpen om de gebruikersspeci ficaties aan te scherpen. 'Tevens moeten we een helder onderscheid maken', zei Fithian. D-cinema moet de 35 mm filmkwaliteit overtreffen, maar dan heb je nog e-cinema ofwel 'other digital stuff', aldus Fithian. Onder deze groep vallen live sportevenementen, concerten etcetera.Voor het vertonen van electronic cinema gebruikt men eenvoudige projectoren. Dit bespaart niet alleen veel geld maar biedt ook uitkomst voor risicovolle re initiatieven. Zo heeft de Amerikaanse arthousegigant Landmark Theatres in april van dit jaar een netwerk opgezet van 177 doeken, gebaseerd op Microsoft's Windows Mediaplayer 9-serie. Dit systeem klinkt de onafhankelijke filmproducent als muziek in de oren, want met het achterwege laten van een answerprint wordt veel geld uitgespaard. 'Zonder deze technologie zouden veel arthouse- films het doek niet gehaald hebben in de VS', aldus Fithian. Het feit dat Micro$oft ook in deze markt gaat zitten valt echter niet goed in bios- coopland. De Nederlandse bios coopbezoeker heeft voorlopig ech ter alleen maar kans op het zien van digitale reclamefilms. Maar of we daar op zitten te wachten? Wolff Cinema Groep heeft haar oog laten vallen op de voormalige sui kerfabriek in Halfweg nabij Amster dam om er een multiplex te vesti gen. Het complex dat inmiddels al een paar jaar leeg staat, zou onder dak moeten bieden aan een bios coop met tien zalen met circa 3.000 stoelen. Ook moet er een horeca gedeelte verschijnen. In het bericht in De Telegraaf waar de plannen voor het eerst openbaar werden gemaakt, lichtte Gerben van Heeren van de bioscooponderneming toe, dat men met het multiplex vooral een ouder publiek denkt te kunnen trekken, publiek dat voor een film de stad niet in wil in verband met parkeerproblemen. Wolff Cinema Groep, dat de plannen voor een bioscoop aan het Haarlemmerplein in Amsterdam ter zijde heeft gescho ven, richt zich ook nog altijd op een nieuwe exploitatie in Haarlem. Najaarsexamen operateurs op 18 november Het najaarsexamen voor opera teurs zal op 18 november aan staande plaatsvinden in het City Theater te Amsterdam. Er kunnen maximaal 45 kandidaten worden ingeschreven. Aanmeldingsformulieren en meer informatie over dit examen vindt u op de website van de NVB (www.nvbinfocentrum.nl). Voor vragen kunt contact opnemen met Mary Silva (020-6799261 ofsilva@nfc.org). HOLLAND FILM NIEUWS - 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 15