The Good, the Bad the Ugly Nationale Bioscoopbon De officiële cijfers zijn nog niet binnen, maar we kunnen nu al zeggen dat de omzet over het eerste half jaar achter loopt bij vorig jaar. Dat is voor het eerst sinds het bestaan van de bon. De bioscopen blijven het meest achter bij vorig jaar. Tijd voor een kritische noot. promotiemateriaal aanleveren. Uiteindelijk blijft het aan de exploi tanten en hun medewerkers om de bon met enthousiasme aan de man te brengen. Door Frank Smit The Good: het blik De verkopen van het filmblik bij Free Record Shop hebben al onze verwachtingen overtroffen. Inmiddels worden er zon 250 blik ken per week verkocht. Op zich een mooi resultaat, maar het gaat uiteindelijk om de verkoop van bioscoopbonnen, want blikken leve ren geen extra bioscoopbezoekers op. De verkoop van bonnen is in de eerste negen weken dat het blik verkocht werd ruim 50% meer De bon aan de consument laten zien resulteert in meer verkopen. geweest dan in de negen weken er voor! Het effect op de verkoop van de bonnen kan niet alleen aan het blik worden toegeschreven, een belangrijk deel komt door de dis play die op de toonbank staat, waardoor de bon (met blik) beter zichtbaar is geworden in de Free Record Shop winkels. De eerste resultaten van de verkoop van het filmblik bij de 50 grootste Postkantoren leveren eenzelfde beeld op. Kortom de bon aantrekke lijk maken, door het cadeau drie dimensionaal te maken werkt. Maar nog belangrijker: de bon aan de consument laten zien resulteert in meer verkopen. The Bad: zichtbaarheid bij veel bioscopen Waar we bij Free Record Shop en Postkantoren steeds beter in slagen, daar lijkt het bij de bioscopen en filmtheaters qua exposure voor de bon zeker niet beter te worden. Uiteraard zijn er de nodige uitzon deringen, maar veel bioscopen lijken hun best te doen om van de bon een goed bewaard geheim te maken. Dit vertaalt zich direct in mindere verkopen (maar dat is alleen de schade op korte termijn). Nog belangrijker, het schaadt ook het imago van de bioscoopbon, want dat wordt voor een belangrijk deel in de bioscoop gecreëerd. Met de bon geef je immers die geweldige bioscoopervaring die de consument op dat moment beleeft cadeau! De bioscoopbezoekers zijn de ambassadeurs van de bios coopbon. De nieuwe 35 mm tags zijn inmiddels in de bioscopen en wij hopen dat die achter of tussen de trailers worden geplakt. Na de zomer zullen we weer nieuw The Ugly een persoon lijke noot De collectiviteit wordt op dit moment binnen de branche nogal op de proef gesteld. De NFC wordt gereorganiseerd en de NVB, NVT en NVS nemen de belangenbehartiging voor hun leden zelf ter hand. Alles lijkt ter discussie te staan en dat kan op zich geen kwaad. We zijn echter partners in business met een gezamenlijk doel: meer bezoeken! De discussie over de Nationale Bioscoopbon en het MaDiWoDo- bioscoopkaartje kan in dat licht dus wat mij betreft kort zijn. De collecti viteit (bioscopen onderling én samen met de filmverhuurders) heeft ervoor gezorgd dat er twee producten staan die jaarlijks meer dan drie miljoen bezoeken realise ren. Dat is ruim 12% van alle bezoeken! Die wil de branche toch niet kwijt, lijkt me. Ik verheug me op continuering van de goede samenwerking met de bioscopen en de filmverhuurders. Alleen samen kunnen we meer bezoeken genereren. Frank Smit is commercieel manager van de Nationale Bioscoopbon. HOLLAND FILM NIEUWS - 1 3

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 17