Juni Filmmaand: warm maar wederom succesvol 2E KAARTJE CADEAU BIJPATHÉ! ^^M NFC Marketing De maand juni was voor velen een heerlijke zomerse maand, maar het was ook de maand van de jaarlijkse filmpromotie: de landelijke 2 voor 1. Door Ida Borman De AH Filmweken kwamen dit jaar wat later op gang dan gebruikelijk, maar hebben in de laatste twee weekenden van juni toch voor een behoorlijk aantal actiebezoekers gezorgd. Bij het ter perse gaan van dit blad waren de resultaten nog niet bekend. De verwachting is dat het actiebezoek in totaal op onge veer 50% zal uitkomen: net als vorig jaar. Een mooi resultaat tijdens een uitzonderlijke warme maand. Warme dagen De weerrapporten van het KNMI logen er niet om: de maand mei was nog nat en wisselvallig en de film maand juni bleek de droogste en warmste sinds tijden. Met een gemiddelde temperatuur van 16,5 graden en maar liefst twintig dagen van twin tig graden of warmer was het een uitzonder lijke periode. Albert Heijn en Procter Gamble zagen hierdoor hun verkopen dalen, waardoor er minder vouchers over de toon bank gingen.Toch waren ook zij tevreden met het eindresultaat. Communicatie Beide partners waren met name tevreden over de uitvoering in de win kels. In de vele Albert Heijn winkels was de actie duidelijk zichtbaar en werden de vouchers uitgereikt. Ook een aantal distribu teurs en bioscopen pakte de film maand enthousiast aan om het bezoek extra te stimuleren. Zo adverteerde Pathé wekelijks met een andere film in de landelijke en regionale dagbladen en maakten bezoekers van Jogchem's Theaters kans op diverse prijzen. Enquête Een aantal bioscopen heeft een enquête gehouden onder de bezoe kers. De resultaten verschilden nogal per bioscoop, maar het bleek dat gemiddeld zo'n 80% van de bezoekers bekend was met de AH actie. De meeste bezoekers kenden de AH Filmweken via Albert Heijn of de uitingen in de bioscoop. Ook de TV commercials, die vanwege het mooie weer minder hoog scoor den, werden regelmatig genoemd. Onder de bezoekers bleek ruim 60% van plan om de AH filmbon nog te gaan gebruiken. Evaluatie bedrijfsleiders De actie wordt geëvalueerd onder de bedrijfsleiders van bioscopen en theaters. De enquête is inmiddels verstuurd en via www.nvbinfocen- trum.nl te downloaden. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en suggesties. Degenen die de enquête nog niet ingestuurd hebben: graag zo spoedig mogelijk faxen naar NFC Marketing: 020-6643670 of mailen naar marketing@nfc.org. Reageer en laat uw mening horen! Tegen inlevering van de AH Filmbon krijg je t/m 30 juni 2003 je 2e Kaartje cadeau. Voor alle films en alle voorstellingen. www.pathe.nl HOLLAND FILM NIEUWS - 1 5

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2003 | | pagina 19